Arnhemse BomenBond

Arnhemse BomenBondDe Arnhems Bomenbond is een samenwerkingsverband van groepen en actievoerders die de bomen willen beschermen en de biomassacentrale in Arnhem bestrijden. De natuur in Arnhem moet meer ruimte en respect krijgen. Ook de planten, bloemen, insecten en kleine dieren zijn belangrijk.


De bomenbond in Arnhem strijdt voor een  beter bomen en bos beleid van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. Ook instellingen, zoals het Gelders Landschap worden aan gesproken. De biomassacentrale aan de Kleefse Waard moet stoppen. Hout stoken om energie op te wekken is waanzinnig in deze tijd  waar de opwarming van de aarde een heel groot probleem is. De milieuvervuiling en CO2 uitstoot is zich tot een ramp aan het ontwikkelen.


Meer bomen laten groeien en zoveel mogelijk niet kappen is een belangrijk middel om de natuur te helpen het evenwicht te herstellen.


Aan de Arnhemse Bomenbond nemen deel : Bloei! In Arnhem , Actievoerders en bomenbeschermers uit Arnhem, de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem, De Aktie Redactie Bomen en Bos, EcoVrede, Werkgroep Biomassa Klingelbeek, Natuur & Milieu Schuytgraaf, stichting Tree Union, Elderveld Groen, Werkgroep Meer Groen en Bos in Arnhem Zuid, Werkgroep Zypendaal en het Gravinnenbos, stichting EDSP ECO, Arnhems Peil en de Arnhemse Klimaatcoalitie.


De Arnhemse Bomenbond maakt deel uit van de landelijke Bomenbond en de Belangengroep Bomen en Biodiversiteit in Arnhem en omgeving is de juridische vorm van de Arnhemse Bomenbond. In het bestuur van de belangengroep zitten meerdere deelnemers van verschillende organisaties in de Arnhemse Bomenbond.


Deelnemende Organisaties


klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-bloei-in-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-behoud-bomen-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-bomen-en-bos-in-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-stadskeuken-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-ecovrede
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-stichting-arnhems-peil
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-edsp-eco
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-elderveld-groen

Genieten van een mooi Arnhem

2020-06-11-klimaatcoalitie-arnhemse-bomenbond-inspraak-perspectiefnota

Nieuw bomenbeleid in Arnhem

Arnhemse Bomenbond


Het stadhuis beschouwt het Nieuwe Bomenbeleid als een uitgave om de stad Arnhem mooier te maken, als een luxe. En niet als een noodzaak in deze tijd waarin de natuur in de stad zelf steeds belangrijker wordt voor de gezondheid en het dagelijks leven van alle Arnhemmers. Wij gaan de urgentie duidelijk maken. Positieve ecologische veranderingen in de stad zijn van levensbelang. Het stadhuis kan niet langer met haar oude programma doorgaan.


Schrap bijvoorbeeld die veel te dure herinrichting van de Blauwe Golven. Haal die betonstenen er uit en hergebruik ze, breng een goede grondlaag aan en plant bomen en struiken. In januari en februari 2020 heeft het bestuur van onze stad benadrukt dat het nieuwe bomenbeleid concrete doelen moet hebben en dat een beter bomenbeleid belangrijk is voor de mensen, vogels en insecten in de stad. De bomen en bossen in Arnhem worden steeds meer bedreigd door de verdroging. De bewoners van de stad hebben meer schaduw en verbetering van de luchtkwaliteit nodig door middel van de aanplant van meer bomen in de stad.


Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in ecologisch onderhoud en beheer van bomen en struiken. De geplande uitgaven voor het Nieuwe Bomenbeleid, zoals vermeldt in de Perspectiefnota 2020-2024 zijn echter volstrekt onvoldoende! Dit jaar en in 2021 wordt geen cent extra voor de bomen en bossen uitgetrokken. Pas in 2022 zou er € 210.000 bij komen. Lees verder >>>


Aktie Redactie van Bomen en Bos

Aktie Redactie van Bomen en Bos in Arnhem

Bomen en Bos in Arnhem

Arnhemse Bomenbond


De Aktie Redactie van Bomen en Bos wil graag nieuws over de bomen en bossen in Arnhem en omgeving publiceren. We leven nu in een tijd van verandering waarin we beter met bomen en dieren om moeten gaan. We moeten meer te weten komen wat er gebeurt en hoe het beter kan gaan. Wij willen kritisch denken bevorderen. Door gesprekken, ondersteuning van positieve acties, maar ook door gerechtelijke procedures zullen we proberen bij te dragen aan een positieve verandering voor de bomen en bossen in Arnhem en omgeving. Wij zijn momenteel actief door: Mee organiseren van de strijd om de biomassacentrale op de Kleefse Waard  te stoppen en te ontmantelen. Het afdwingen van een ecologisch bomenbeleid van de Gemeente Arnhem. Ontwikkelen van een schetsontwerp voor het herstel van de ecologische verbindingen tussen Arnhem/Oosterbeek/Velp met de Veluwe.  


Behoud ons Stadsbos


Inspraak gemeenteraad Arnhem

Arnhemse Bomenbond


Op 20 februari 2020 werden er besluiten genomen over het nieuwe raadsvoorstel over het bomenbeleid. De Arnhemse BomenBond sprak nog eens in met een dijk van een toespraak en rake en terechte klappen naar het college toe. Aan het eind van de video komen de besluiten en de stemmingen van de verschillende fracties. Stemt jouw partij net zo groen als ze zich voordoen?


Lees verder >>>


Behoud Bomen Arnhem


Inspraak gemeenteraad Arnhem

Arnhemse Bomenbond


De werkgroep Behoud Bomen Arnhem is een initiatief van Arnhemse burgers. Wij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei. Er is nationaal en internationaal consensus over de belangrijke toegevoegde waarde van bomen in de bebouwde omgeving, als het gaat om lokaal klimaat, CO2 absorptie, het filteren van lucht, natuurwaarde en het algeheel welbevinden van de bewoners van de stad.

Lees verder >>>


Geen bomenkap voor biomassa

Handen af van onze bomen

Arnhemse Bomenbond


Onder het mom van het creeren van meer biodiversiteit zijn in Arnhem al heel wat gezonde bomen gekapt en vermalen tot houtige biomassa voor de biomassacentrales. In 2020  werden meer dan 1400 voornamelijk gezonde grote bomen gekapt in Park Klarenbeek en de Gulden Bodem. Er lag geen uitgewerkt Bomenbeleid ten grondslag aan de kap, er was geen overleg geweest met de gemeenteraad en de Arnhemse Bomenbond en de onderbouwing die gegeven werd kwam rechtstreeks van personen & organisaties die belangen hebben bij de houtkap.


Zelfs wethouder Bouwkamp (GL) kon niet anders dan toegeven dat er inderdaad Arnhemse Bomen in de biomassacentrales verdwenen ondanks de meerdere amendementen en moties [1],2],van de gemeenteraad waarin duidelijk is aangegeven dat we hier niet aan mee zouden werken als stad.

Lees verder >>>


Nederland komt in opstand tegen de biomassacentrales


Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie. Slordigheid en berekening zijn de trefwoorden die naar boven komen drijven als we het gemeentelijk bomenbeleid tegen het licht houden. Op tal van plaatsen zijn om economische redenen kapitale bomen verdwenen, vaak om plaats te maken voor sprietjes, die de komende decennia niet de allure en natuurwaarde zullen hebben als hun voorgangers. En erger: , op veel plaatsen is de stad zichtbaar leger geworden, in particulieren tuinen, maar ook in “versteende” straten.Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie. Slordigheid en berekening zijn de trefwoorden die naar boven komen drijven als we het gemeentelijk bomenbeleid tegen het licht houden.


Op tal van plaatsen zijn om economische redenen kapitale bomen verdwenen, vaak om plaats te maken voor sprietjes, die de komende decennia niet de allure en natuurwaarde zullen hebben als hun voorgangers. En erger: , op veel plaatsen is de stad zichtbaar leger geworden, in particulieren tuinen, maar ook in “versteende” straten. De grote boosdoener hiervoor is ons inziens de in 2013 afgeschafte kapvergunning. Wij eisen onder meer dat deze weer wordt ingevoerd en wij streven naar een cultuurverandering.


2020-06-11-klimaatcoalitie-arnhemse-bomenbond-webinar-bomen-tegen-hittestress

Hoge bomen tegen hittestress

Gemeente Arnhem - klimaatbestendig


De gemeente heeft het centrum van Arnhem de hoogste urgentie gegeven om de hittestress op te lossen en daar zijn we blij mee. Met een betere leefbaarheid stijgt de productiviteit, verbetert het humeur en verdwijnt het chagrijn. En een groene omgeving is ook nog eens een rustgevende omgeving. Om het probleem met hete zomers op te lossen zijn voornamelijk hoge bomen nodig. Petra Schoon van Cobra GroenInzicht legt in deze video uit welke factoren meespelen bij hittestress en hoe een beter bomenbeleid in onze stad hittestress tegen kan gaan. 


De Arnhemse Bomenbond pleit al geruime tijd voor een beter bomenbeleid met de volgende doelen:

1) iedere woning moet zich binnen een straal van 300 meter bij een aangename en aantrekkelijke koele verblijfsplek bevinden.
2) Er moet op het heetst van de dag minimaal 40% schaduw op belangrijke looproutes zijn, zodat essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven en er op het heetst van de dag 30% schaduw is in de buurten, zodat deze aantrekkelijk blijven.
3) Er moet voor zoveel groen gezorgd worden dat er genoeg verdamping kan optreden en de gemiddelde luchttemperatuur wordt beperkt.


Lees verder >>>

Laat bomen groeien

2019-06-11-frontiers-research-proforestation-mitigates-climate-change-and-serves-the-greatest-good-english.pdf


Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit worden algemeen erkend als de belangrijkste milieu-uitdagingen van onze tijd. Bossen leggen jaarlijks grote hoeveelheden kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer vast en slaan koolstof gedurende lange tijd boven en onder de grond op. Ongerepte bossen - grotendeels vrij van menselijk ingrijpen, met uitzondering van in de eerste plaats paden en het verwijderen van gevaren - zijn de meest koolstofrijke en biodiverse terrestrische ecosystemen, met extra voordelen voor de samenleving en de economie.


 Internationaal lag de nadruk op het voorkomen van het verlies van tropische bossen, maar gematigde en boreale bossen verwijderen voldoende atmosferische CO2 om de nationale jaarlijkse netto-uitstoot met 11% te verminderen. Bossen hebben het potentieel voor veel snellere CO2-verwijderingssnelheden uit de lucht en biologische koolstofvastlegging door intacte en / of oudere bossen.


Bebossing biedt de meest effectieve oplossing voor dubbele wereldwijde crises: klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Het is het enige praktische, snelle, economische en effectieve middel voor atmosferische CDR van de vele opties die zijn voorgesteld, omdat het in de nabije toekomst meer atmosferische kooldioxide verwijdert en het op de lange termijn blijft vasthouden. Door bebossing wordt de diversiteit van vele groepen organismen vergroot en worden tal van aanvullende en belangrijke ecosysteemdiensten geleverd. Hoewel er meerdere strategieën nodig zijn om mondiale milieucrises aan te pakken, is bosbouw een zeer goedkope optie om de koolstofvastlegging te vergroten, waarvoor geen extra land nodig is naast wat al bebost is en nieuwe bosgerelateerde banen en kansen biedt, samen met een breed scala aan kwantificeerbare ecosysteemdiensten, inclusief de menselijke gezondheid.


In vergelijking met bossen die zijn aangetast door grootschalige menselijke activiteiten, zijn intacte bossen vaak beter bestand tegen druk zoals brand en droogte en meestal minder toegankelijk voor houtkap en landbouwomschakeling. Het vermijden van de degradatie of het volledig kappen van intacte bossen (die we gezamenlijk 'intact bosverlies' noemen) zal daarom waarschijnlijk een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 ° C boven het pre-industriële niveau.


De meeste nationale regeringen erkennen of geven geen prioriteit aan het behoud van intacte bossen als middel om hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen. Een betere erkenning in de wetenschappelijke gemeenschap dat de meeste bosdegradatieprocessen die volgen uit de openstelling van intacte bossen zich over een periode van decennia zullen afspelen, in plaats van dat ze onmiddellijk plaatsvinden, zouden ertoe kunnen leiden dat ze worden erkend en beter worden verantwoord in emissiebasislijnen. Verwijdering van kooldioxide zal nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau, maar grootschalige technische oplossingen voor koolstofverwijdering op het land zijn onbewezen en riskant. Daarentegen zijn intacte bossen een veilige en effectieve manier om zinvolle kooldioxide-verwijderingen te bereiken en emissies uit andere bronnen te neutraliseren.


Bronnen:

2019-11-05-sciencemag-degradation-and-forgone-removals-increase-the-carbon-impact-of-intact-forest-loss-by-626-percent-english.pdf

2019-09-09-dogwoodalliance-synthesis-of-best-available-science-and-implications-for-forest-carbon-policy-english.pdf

2019-06-11-frontiers-research-proforestation-mitigates-climate-change-and-serves-the-greatest-good-english.pdf

2020-10-08-bill-moomaw-proforestation-webinar


Nieuwsberichten & Documenten Arnhemse Bomenbond


2024

LET OP: Nieuwsberichten over het kappen van bomen voor biomassa en ons gevecht tegen de biomassacentrales staat voortaan op: nieuws.the-fab.org

2023

2022

2021

2020

2019