de Onderstroom

de OnderStroom Online

Nieuwsbrief Arnhems Peil - de OnderStroom

De Onderstroom is een initiatief van Bloei in Arnhem, De Stadskeuken, Rozet, Stichting Arnhems Peil en Pomphuis Beekhuizen. Rozet biedt met KennisCloud een platform voor open toegang tot kennisbronnen en kennisdeling. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!


De Onderstroom vindt iedere derde donderdag van de maand plaats in de Stadskeuken vanaf 18:30 uur, elke keer over een ander onderwerp. 


Tweede Editie van de Onderstroom Online (01-2020)
In de eerste Onderstroom Online nieuwsbrief van 2020 leest u over de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales waar 11 Arnhemse organisaties deel van uitmaken en de voortgang van de strijd tegen de biomassacentrale van Veolia , de uitrol van het Arnhemse Burgermeetnetwerk (samen fijnstofmeters bouwen tijdens de LuchtData workshops) en een eerste opzet voor de uitbreiding, ons gezamenlijk bezoek aan de Statenvergadering in het Provinciehuis in Arnhem op 15 januari is aan bod gekomen, de voortgang in de strijd voor een ecologisch Bomenbeleid van Arnhem, de tweede Onderstroom Ontmoeting op 17 januari in De Stadskeuken waar we het opzetten van burgerparticipatie projecten hebben besproken, het woonbotendossier, het 50 puntenplan van Urgenda, de vreemde resultaten van de uitstootmeting van Veolia door de ODRA, en onze input voor de Amsterdamse Omgevingsvisie 2050 en natuurlijk als afsluiter de videos van afgelopen maand.


In de Eerste Editie van de OnderStroom Online Nieuwsbrief lees je over het LuchtData Project (samen fijnstofmeters bouwen) en de workshops die gepland staan voor de aankomende weken, de voortgang van onze strijd tegen de biomassacentrale van Veolia op het IPKW, de landelijke acties die we ondernemen tegen de inzet van houtige biomassa voor energieproductie, de eerste Onderstroom ontmoeting op 20 december in De Stadskeuken waar we de Arnhemse Luchtkwaliteit zullen bespreken, de voortgang die we geboekt hebben t.a.v. het bomenbeleid van de gemeente Arnhem, de projecten waar u aan kunt deelnemen, een kort rondje politieke acties van de afgelopen maand, leuke leestips, de actievideos en nog veel meer. 


De Onderstroom Arnhem - Soup & Pitch event EDSP TV video

Op donderdag 20 februari vindt voor de derde maal de Onderstroom Ontmoeting plaats in de Stadskeuken. Deze avond, die nu op de donderdagavond plaatsvindt heeft een nieuwe opzet.


Toegang met Soep en Brood inclusief bijdrage aan de prijzen pot: € 7,50
• Drie initiatieven uit de stad presenteren hun project in een korte pitch, waarna er
gelegenheid is om verhelderende vragen te stellen.
• Dan openen we een markt, waar je de vacatures van de drie initiatieven kan bekijken
en zien wat er verder nog nodig is aan middelen.
• Ook geef je dan aan, welk initiatief de opbrengst van de extra entreegelden het
meest verdiend volgens jou.
• We sluiten af met een ‘Wrap-Up’, waarin we met elkaar de opbrengst in ogenschouw
nemen en de ‘prijzenpot’ aan het beste initiatief meegeven
• Daarna borrelen we de avond in en praten gezellig met elkaar door!


...