2020

Nieuws

 

Welkom op de website van Nieuw Arnhems Peil 

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ondersteunen met onze vrijwilligers meerdere acties, goede doelen, projecten,

burgerparticipatietrajecten en groene organisaties in Arnhem.Geen houtkap in Arnhem voor Biomassa

De Arnhemse Bomenbond is vel tegen de ondoordachte houtkap van 1000 gezonde bomen in Arnhem.


Zelfs wethouder Bouwkamp (GL) kon niet anders dan toegeven dat er inderdaad Arnhemse bomen in de biomassacentrales verdwenen ondanks de meerdere amendementen en moties [1],2], van de gemeenteraad die hier tegen zijn.


Arnhemse Klimaatmars 2021 aanmelding

Op 9 december hebben we samen met 22 Arnhemse organisaties de Arnhemse Klimaatmars 2021 aangemeld.


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Op 17 maart zijn de verkiezingen. Op 14 maart laten wij van ons horen. Een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Jouw stem is van levensbelang. App of bel je vrienden en doe mee.


Klimaatcoalitie maant Arnhem tot daden

Onder de vlag van de Klimaatcoalitie hebben we vanuit een groot aantal lokale organisaties een boodschap afgegeven.


Om te voorkomen dat de wereld ten onder gaat aan de klimaatverandering moeten Arnhemmers meer en sneller concrete stappen zetten. Zij die de gemeente besturen, moeten dat in samenspraak met de inwoners doen.


2100 nieuwsberichten over biomassa

Ben jij benieuwd naar het laatste nieuws over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa?


Zoek jij informatie over de gevolgen van het destructieve houtkap & stookbeleid op jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst? Klik op de knop hieronder en ga naar de nieuwspagina van de federatie tegen biomassacentrales.


70 videos over ontbossing & biomassa

Zoek je een video over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en alle acties om dit tegen te gaan?


We hebben de actie videos van de 200 organisaties die proberen te voorkomen dat ze onze bossen verbranden en ons milieu vervuilen opgevoerd op de video pagina van de federatie tegen biomassacentrales & ontbossing.


1400 biomassa rapporten & documenten

Wil jij weten wat de stellingen zijn van de experts en wetenschappers ten aanzien van het verbranden van biomassa?


We hebben meer dan 1400 onderzoeks-artikelen en rapporten over de impact van de houtkap en verbranding van houtachtige biomassa en alle problemen en risico's daaromheen gelezen en geanalyseerd als basis voor deze website.


Sleep me voor de rechter als je durft

Jeroen Spaander daagt de vice-voorzitter Karin Kalthoff (VVD) en VVD wethouder Jan van Dellen uit om hem aan te klagen.


Kalthoff misbruikte voor een tweede maal in dit dossier haar rol om bewoners van Arnhem monddood te maken en slaakte een 'hartekreet' vanuit de Raad nadat de wethouder, de betrokken ambtenaren en zijzelf van corrupt gedrag werd beticht.


1700 handtekeningen stop bomenkap

Mark Bosch van BBA overhandigde de petitie "stop de kap van 800 bomen in Klarenbeek"  met 1700 handtekeningen.


Even later staat het aantal handtekeningen al bijna op 2000. De ordinaire bomenkap die het park ontziert en beschadigd is al de zoveelste destructieve actie in een reeks missers in het Bomenbeleid dossier van de gemeente Arnhem.


Excellent beoordeling LuchtData 2.0

ACTION beoordeelde het projectvoorstel van de Erasmus Universiteit van Rotterdam en onze stichting als 'Excellent.'


We hebben samen met de Universiteit een projectvoorstel ingediend om onze OmgevingsData Monitor uit te breiden met een functie om twee dagen vooruit te kunnen kijken en deze is heel positief ontvangen door het ACTION panel.


Verzoek Stillegging Biomassacentrale

Johan Vollenbroek heeft namens Arnhems Peil een verzoek ingediend t.b.v. het stil leggen van de biomassacentrale.


Volgens het handhavingsverzoek voldoet de biomassacentrale van Veolia niet aan de BBT eisen en stoot daardoor teveel emissies uit. Het verbranden van hout is schadelijk voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst.


Huizen in Stadsblokken Meinerswijk?

Tijdens het inspreken voor de gemeenteraad hoorden we dat ze geen idee hebben wat er is afgesproken.


De gemeeneraad krijgt geen inzicht in de winsten die de projectontwikkelaar (KWP) gaat maken en weet niet wat we er als stad voor terugkrijgen. Het referendum uit 2016 bleek ook een wassenneus en een blamage voor de democratie te zijn.


Verzoek Uitvoeringsplan Bomenbeleid

Twee jaar nadat het college van B&W een Nieuw Bomenbeleid beloofd heeft zit onze stad nog steeds te wachten...


Ondanks dat het uitvoeringsplan hard is toegezegd aan de Raad en aan de Arnhemse Bomenbond heeft het college van B&W nog geen (concept) uitvoeringsplan opgeleverd. We hebben een bericht verzonden aan de raad.


Klimaatverandering verplicht vak

Het idee is dat kinderen verplicht een uur per week het vak klimaatverandering krijgen op school.


Kinderen hebben het recht om te weten wat hun boven het hoofd hangt. Het gaat om hun gezondheid, natuur, klimaat en toekomst en indien we ze een kans willen geven dan dienen ze bewust te zijn van de risico's en de mogelijkheden.


Inspraak Klimaatadaptatie Arnhem

Marloes heeft namens de Arnhemse Klimaatcoalitie voor de gemeenteraad ingesproken over Klimaatadaptatie.


Ze heeft o.a. een lijst met ideeen aangedragen namens de aangesloten organisaties en nog eens gewaarschuwd dat met het uitrollen van het warmtenet het college van B&W de Arnhemmers laat dweilen met de kraan volledig open.


Arnhemse Klimaatcoalitie & Plan

De Klimaatcoalitie bestaat uit organisaties uit heel Nederland waaronder een groot aantal uit Arnhem.


Het Klimaatplan van de coalitie bevat ondertussen bijna 100 preventieve, mitigerende of adaptieve Klimaatadviezen aan de de bewoners, de bedrijven, de overheid en de politiek om opwarming te voorkomen en de schade te beperken.


Zinloze kap van honderden bomen

De gemeente Arnhem wil zo'n 800 bomen kappen in Park Klarenbeek en een paar honderd in park de Gulden Bodem.


Het gaat om mooie ouwe bomen. Het dunnen is een doodzonde in ogen van bezorgde Arnhemmers die zich juist zorgen maken over het klimaat. Arnhems Peil is vel tegen de kap van de meer dan 1000 bomen en beloofd actie.


Ik veeg mijn eigen straatje actie

RTV Arnhem publiceerde een mooi interview over de overlast in de Nieuwe Haven en onze schoonmaak actie.


Stichting Arnhems Peil en de 11 groene organisaties die samen de Arnhemse BomenBond en de Onderstroom vormen hebben samen de "Ik veeg mijn eigen straatje" actie gestart om Arnhem weer tip top te krijgen. Doe je met ons mee?


Hangjeugd maakt puinhoop van Haven

Jongeren op zoek naar reuring in de coronatijd maken er op sommige plekken in de stad een puinzooi van.


De Nieuwe Haven is bijna dagelijks het decor van grote groepen jongeren die er rondhangen en er rotzooi maken. Overal lachgasballonnen en -patronen, verpakkingen van etenswaar en zakjes van drugs. Ook is sprake van straatraces.


Biomassa SDE Brandbrief

Samen met o.a. Greenpeace, Extinction Rebellion en Fridays For Future hebben we het ministerie van EZK een brief verzonden.


70 landelijke en internationale organisaties deden met ons mee en hebben Minister Wiebes duidelijk verzocht om af te zien van de subsidies op biomassa en onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst te ontzien.


Inschrijving Dirk Zeldenrust Prijs

Op verzoek van de Provincie Gelderland en gemeenteraadsleden van Arnhem gaan we vleermuisdata aanleveren.


We gaan automatische batdetectors bouwen zodat we in locaties zoals Stadsblokken Meinerswijk kunnen helpen met de bescherming van vleermuizen. De Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs zou ons financieel kunnen ondersteunen.


Nominatie OmgevingsData Monitor

Samen met 3 universiteiten en een aantal organisaties gaan we het vervolg op het Arnhemse LuchtData project opleveren.


De OmgevingsData Monitor van EDSP ECO waar we nog voor het einde van het jaar aan willen beginnen doet mee met de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. Het bedrag van 5000 euro hebben we hard nodig voor het plan.


Air Quality 2.0 Project Erasmus University

Deze week hebben we samen met het IHS team van de Erasmus Universiteit gewerkt aan het LuchtData 2.0 projectvoorstel.


Het Air Quality 2.0 project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Omgevings Data Monitor (ODM) waarmee we straks gratis inzicht en overzicht kunnen geven over de kwaliteit van onze omgeving en een functie om in de toekomst te kijken.


EcoToxic Bedrijven Biomassa Website

1 bak ellende voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst!


Als de meest vervuilende bedrijven van Nederland samen met de betaalde pro-biomassalobby een nieuwe website opstarten om het gebruik van biomassa te promoten dan weet je het wel...


Voorkom wildgroei Biomassacentrales

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen.


Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een voorstel van Partij voor de Dieren, die de regering opdraagt nationale regie te nemen over het aantal en het totale vermogen van biomassacentrales. Dit is ontzettend goed nieuws!


Arnhem vs Veolia Biomassa Hoorzitting

Op 3 november staat eindelijk de hoorzitting over de biomassacentrale van Veolia in Arnhem op de agenda.


Johan Vollenbroek van het MOB is al meer dan een jaar bezig namens Arnhems Peil &  Behoud Bomen Arnhem om doormiddel van juridische procedures de schadelijke uitstoot stop te zetten. De Provincie heeft er alles aan gedaan om dit tegen te gaan.


Kantoorvesting Arnhems Peil bijna klaar

De afgelopen maanden hebben we non stop doorgewerkt om het kantoorpand van de stichtingen af te krijgen.


Halverwege 2017 werden we aangevaren door een olietanker met 25.000 euro schade als gevolg. Sindsdien hebben we onze B&B omgebouwd tot kantoorpand voor onze stichtingen waarmee we meerdere goede doelen ondersteunen. 


Proforestation - Laat Bomen Groeien

William R. Moomaw emeritus hoogleraar internationaal milieubeleid presenteerde deze maand een belangrijke webinar.


Een overweldigend aantal onderzoeken van over de hele wereld toont aan dat het ‘beheren’ van bossen op meerdere manieren funest is voor de bossen zelf, voor de rest van de natuur en voor het klimaat. Laat bomen groeien is de les.


Verzoek Bouwstop Steenfabriek

Op 3 augustus heeft het College van Arnhem de herbestemming van de steenfabriek goedgekeurd.


Frank van Jaarsveld BV, BOEi en Nova Libra hebben het pand voor een symbolisch bedrag van de gemeente overgenomen en gaan er een LeefFabriek van maken. Wij vrezen voor de habitat van de vleermuizen en het uitsterven van de meervleermuis.


Voorstel uiterwaard Bakenhof

De huidige plannen voor uiterwaard Bakenhof is een grote zorg voor veel bewoners uit Malburgen


Het gebied wordt samengetrokken met Meinerswijk en krijgt een gelijk beheer inclusief de kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen. De bewoners vrezen dat de uiterwaard minder toegankelijk wordt. Wij hebben een voorstel ingediend.


Inspraak Rondetafelgespek SBMW

Er ligt een resultaat- en inspannings verplichting, meerdere uitspraken van de rechter en Raad van State.


Een belofte van de wethouder, een interventie van de Nationale Ombudsman, twee moties van de gemeenteraad en desondanks is er geen onderzoek gedaan voor ligplaatsen voor woonboten in Stadsblokken Meinerswijk.


Zienswijze Vleermuizen Meinerswijk

De Meervleermuis wordt als de zeldzaamste soort van Europa beschouwd en Meinerswijk is een belangrijk habitat.


Als gevolg van de plannen van KWP  is schade of vernietiging van rust- en verblijf plaatsen onvermijdelijk en worden vliegroutes onbruikbaar gemaakt. Het uit- sterven van de meervleermuis is een reeel gevaar waar we ons zorgen over maken.


Ophef over Gedeputeerde van der Meer

Op 25 september hebben we de gemeenteraad van Arnhem gewezen op de leugens van Vattenfall.


In de gewraakte video kwam ook gedeputeerde Jan van der Meer voor die de warmtenetten van Vattenfall aan het aanprijzen was. De warmtenetten in onze regio zijn echter een ramp voor onze gezondheid, de natuur en het klimaat.


Update Woonbootlocaties Arnhem

Drie maanden na het vaststellen van de Visie Nieuwe Haven en het goedkeuren van de moties was het zo ver.


De verantwoordelijke ambtenaar heeft nog getracht om op het laatste moment de boot af te houden maar na ons bezwaar zijn dan toch eindelijk onze 12 alternatieve woonbootlocaties besproken met een ingehuurde externe specialist.


LuchtData en ODM Project in G40

De Erasmus Universiteit van Rotterdam heeft een voorstel ingediend om samen het LuchtData Project voort te zetten.


En het Arnhemse LuchtData project en de OmgevingsData Monitor (ODM) is opgenomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het overzicht van de Smart City projecten van Nederland. Super trots op onze stad!


Waarschuwing Arnhemse Bomenbond

De Arnhemse Bomenbond heeft het College en de Gemeenteraad van Arnhem gewaarschuwd voor het warmtebeleid.


De 'van het gas af' campagne van de gemeente gaat niet over luchtkwaliteit en uitstoot van minder CO2 maar promote juist het gebruik van biomassa waarbij de problemen voor onze gezondheid, de natuur en het klimaat verslechteren.


Vattenfall liegt over Warmtenet

Vattenfall maakt reclame voor de warmtenetten en liegt keihard over de CO2 besparing die met biomassa bereikt wordt.


Ook Arnhem dreigt in de val te lopen van Vattenfall waardoor we nog decennia aan een verouderde techniek vast zitten die alleen maar meer CO2 uitstoot veroorzaakt. Pikant detail is dat gedeputeerde Jan van der Meer (GL) in de reclamevideo zit.


Bomen tegen Hittestress

Om het probleem in Arnhem met hete zomers op te lossen zijn voornamelijk hoge bomen nodig. 


Afgelopen week waren we bij een webinar van Cobra College Ecosysteemdiensten. Petra Schoon legt in deze video uit welke factoren meespelen bij hittestress en hoe een beter bomenbeleid in onze stad hittestress tegen kan gaan.


Verzoek laat Bomen niet Verdrogen!

Beuken zijn zeer gevoelig voor droogte en veel bomen aan de Beukenlaan zullen volgende zomer verdrogen.


Vorige week is er overleg geweest met de gemeente en er zijn meerdere opties om de bomen te redden. Er dient echter meer beheergeld vrij gemaakt te worden. Wij hebben hiervoor een verzoek ingediend bij het College de de gemeenteraad.


World Cleanup Day Arnhem 2020

Op 19 september hebben we met zijn allen 2000 kilo plastic opgeruimd. Meinerswijk en de uiterwaarden stond op onze lijst.


Naast dat we het zwerfafval verminderen wat via de Rijn in de Noordzee verdwijnt, zorgt dit evenement ook voor bewustwording rondom afval en stimuleert het tot het verminderen van gebruik van plastic.


Afvalreferendum Diftar Arnhem

De Arnhemse SP heeft een volgende stap gezet in hun poging een referendum af te dwingen over het Arnhemse afvalbeleid.


Afgelopen week haalde de SP Arnhem

1147 geldige stemmen op voor de eerste stap terwijl er maar 750 nodig waren. Na D66 geeft nu ook de PvdA aan zich bij de uitslag neer te leggen. De burger heeft het in dat geval echt voor het zeggen.


Artikel Onderaf NL over Arnhems Peil

Vandaag publiceerde Onderaf.nl een heel lovend artikel over onze stichting en de organisaties waar we mee samenwerken.


We zijn vooral trots op de vermelding van Onderaf NL dat we open communiceren, flink hard durven optreden, met scherpe uitspraken komen en laten zien met welke bronnen we onze uitspraken, visies, acties en ideeën ondersteunen.


Petitie bos beschermen i.p.v. verbranden

Vanuit onze landelijke federatie hebben we samen met de internationale organisaties een EU petitie opgestart.


De petitie wordt binnenkort overhandigd aan Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en de regeringen van de EU-lidstaten om het biomassabeleid te laten veranderen. We kunnen jouw hulp goed gebruiken!


Plek voor 40 woonboten in Oosterbeek

Omroep Gelderland publiceerde een artikel over het voorstel van K3 Delta voor het creeren van 40 ligplaatsen.


Gemeente Renkum zegt het gesprek aan te willen gaan en willen graag een totaalplan ontvangen van de grondeigenaar. Deze optie zou naast het Arnhemse woonbotendossier ook het probleem van overlast oplossen.


Analyse ArnhemAan Energietransitie

Deze maand zijn de gesprekken met de inwoners van Arnhem gestart over de wijkgerichte warmtetransitie.


We hebben een uitgebreide analyse verzonden aan het College en de gemeenteraad waarin we waarschuwen voor het aanzienlijke deel biomassa en het uitblijven van (ultra) diepe geothermie. Ons advies: zeg nee tegen het warmtenet!


Zienswijze Stadsblokken Meinerswijk

De Provincie wil de natuurvergunning en ontheffing verlenen t.a.v. Gebieds-ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk.


Wij hebben alle onderliggende stukken gelezen en kwamen tot de conclusie dat het verlenen van de vergunning funest is voor de natuur en voornamelijk de met uitsterven bedreigde meervleermuis en hebben daarom een zienswijze ingediend.


Vleermuishuis actie in ArnhemseKoerier

Hilde Wijnen publiceerde een mooi artikel over het Vleermuishuis Project in de Arnhemse Koerier


Dit weekend vindt de 24ste Internationale Nacht van de Vleermuis plaats. Een goed moment om eens een kijkje te nemen in de Nieuwe Haven bij de eerste 10 vleermuisverblijven van het gloedjenieuwe Vleermuishuisproject.


Johan Vollenbroek vs BMC van Veolia

Johan Vollenbroek heeft namens Arnhems Peil en BBA de Provincie verzocht tot sluiting van de BMC over te gaan. 


Deze mag pas weer in werking
als met zekerheid is aangetoond dat de inrichting geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden met betrekking to de emissies en deposities van SO2, ammoniak, HCl en HF.


Vivara Vleermuishuis kortingscode

Vivara Natuurproducten geeft speciaal voor de vleermuishuis actie 15% korting op alle vleermuiskasten.


Vivara heeft ook een heel leuk doe het zelf pakket voor kinderen. Samen knutselen is leerzaam en stimuleert de creativiteit. Met het bouwpakket vleermuizenkast Igor leren kinderen bovendien meer over de natuur.


Vrachtschip ramt Woonboot

Vlak voor de havenmond van de Nieuwe Haven is vandaag een vrachtschip op een woonboot gevaren.


De afgelopen jaren hebben een groot aantal aanvaringen plaatsgevonden in de Nieuwe Haven en de havenmond. Volgens een veiligheidsrapport  uit 2018 is het een wonder dat er nog geen zwaar gewonden of doden zijn gevallen.


Vleermuishuis project Video

In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd.


Ook in Arnhem besteden we aandacht aan de vleermuis. We hebben een leerzame video uitgebracht met informatie hoe jij de vleermuis een handje kunt helpen en zullen de komende week meerdere acties en events promoten. Doe je mee?


Resultaten LuchtData Enquete

Afgelopen mei en juni heeft de Radboud Universiteit de Arnhemse LuchtData Burgermeetnet enquête uitgevoerd.


De eerste tussentijdse resultaten zijn opgeleverd. De input van de deelnemers aan de enquête wordt onder andere gebruikt in interviews met professionele instanties om te laten zien wat de wensen van burgers zijn.


Docu WoonbotenDossier  Arnhem

Vandaag presenteren we de mini documentaire "Woonbotendossier gemeente Arnhem 2000 - 2020"


Mede dankzij de vele videobeelden en berichtgeving van RTV Arnhem en Omroep Gelderland over het woonbotendossier heeft Stichting Arnhems Peil een mini docu van een uur uit kunnen brengen over de periode 2000 tot en met 2020.


Weekend Vleermuizen Spotten

Vleermuisliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens de Nacht van de Vleermuis 2020.


In het weekend van 28 tot en met 30 augustus 2020 worden in bijna heel Nederland vleermuisexcursies georganiseerd. Een kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen, en om ze te horen en te zien!


Arnhemse LuchtData op RTL-nieuws

We moeten stoppen met het verbranden van hout voor de opwekking van elektriciteit en warmte.


Dat is het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan het kabinet. Biomassa verbranden levert te weinig klimaatwinst op en houtstook zorgt daarnaast voor enorme luchtvervuiling. Lees ook onze input voor het SER advies


Playlist alle leugens van de Wethouder

De gemeenteraad stemt op 8 juli voor de Visie Nieuwe Haven waarvan een groot deel van de Raad nog vragen over heeft.


Het hoofdstuk woonboten in de visie is gebaseerd op een groot aantal leugens van de wethouder van Dellen en zijn senior adviseur Thor Smits. Wij hebben de 5 raadsvergaderingen vastgelegd per leugen van de wethouder. Kijk je mee?


Ingebreke stelling Provincie

Totdat de biomassaketel van Veolia in bedrijf kwam stookten ze op gas en emitteerde ze enkel NOx. 


Met het vergunnen van de biomassa centrale startten echter ook de emissies van SO2, HCL, HF, (fijn)stof, ammoniak, metalen en dioxinen/furanen. Dit was niet vergund en nu hebben we ze samen met Johan Vollenbroek in gebreke gesteld.


Bewoners toch mes op de keel

Ondanks de belofte om de bewoners niet het mes op de keel te zetten is toch het onteigenen na 1 jaar opgenomen.


Ondanks de resultaatverplichting uit 2007, de uitspraak van de rechter en de raad van state en een interventie van de ombudsman is de gemeente de verplichtingen niet nagekomen en dreigt met onteigenen van de ligplaatsen.


Advies Arnhemse Boom Kwaliteits Team

Het Boom Kwaliteits Team dreigt een afhankelijke en obscure gemeentelijke commissie te worden.


De Arnhemse Bomenbond  heeft de gemeenteraad gisteren doormiddel van een brief voor het dreigende gevaar gewaarschuwd en heeft aangegeven de bureaucratische en niet-openbare aanpak te verwerpen.


Klacht over optreden Wethouder v Dellen

Arnhems Peil heeft namens de bewoners van de Nieuwe Haven een klacht ingediend tegen wethouder van Dellen.


Wethouder van Dellen en zijn adviseur van de gemeente hebben in het "Visie Nieuwe Haven" dossier de gemeenteraad en de bewoners meerdere malen van onjuiste informatie voorzien waardoor de bewoners zwaar gedupeerd zijn.


Wonen in een Duurzamer Arnhem

Marloes heeft gereageerd op de perspectiefnota en heeft uitgelegd wat onze stad kan doen tegen hittestress.


Naast het advies van de HVA ter  voorkoming van hittestress heeft ze onze plannen voor het vergroten van de biodiversiteit en het op een ecologische manier tegen gaan van de eikenprocessierups plaag besproken.


Reactie concept RES Arnhem/Nijmegen

Begin juni is de RES startnotitie gepubliceerd. Biomassabeleid zat er niet in ,warmtenetten op biomassa echter wel.


Vorig jaar hebben we ingesproken als inbreng voor de Regionale Energie Strategie en een 45 puntenplan samen met Urgenda ingebracht waarvan een aantal punten zijn opgenomen. Warmtenetten verwarmd met biomassa is niet duurzaam.


Inspraak Arnhemse BomenBond

Joost Blasweiler van de Arnhemse Bomenbond heeft inspraak geleverd voor de perspectiefnota "een mooier Arnhem".


Hij benadrukte tijdens zijn speech dat de geplande uitgaven voor het nieuwe Bomenbeleid zoals vermeldt in de nota volstrekt onvoldoende was. Dit jaar en in 2021 wordt er namelijk geen cent extra voor de bomen en bossen uitgetrokken.


Verzoek aan SER om eerlijk Advies

Vandaag hebben we de Sociaal- Economische Raad een verzoek verzonden voor een eerlijk biomassa-advies.


Naast de brandbrief die we samen met een groot aantal organisaties verzonden hebben met het verzoek om de subsidies voor het verbranden van biomassa te beeindigen hebben we ook een brief met uitgebreide onderbouwing verzonden.


Inspraak Visie Nieuwe Haven Arnhem

Arnhems Peil heeft namens de bewoners van de Nieuwe Haven inspaak geleverd voor de gemeenteraad over de "visie".


Wethouder van Dellen bevestigde dat hij de afgelopen maanden niets heeft onder nomen en niet bezig is geweest met het zoeken naar oplossingen zoals meerdere raadsleden voor de Coronacrisis verzocht hadden. 


Nota Armzalig Nieuw Bomenbeleid

De Arnhemse Bomenbond heeft de gemeenteraad verzocht om het armzalige bomenbeleid van Arnhem te verrijken.


De geplande uitgaven voor het Nieuwe Bomenbeleid zijn armzalig en teleurstellend. Het nieuwe bomenbeleid dreigt een farce te worden. Dit jaar en in 2021 wordt geen cent extra voor de bomen en bossen uitgetrokken.


Familie Bever vs Projectontwikkelaar

De Haven van Coers, het Kloppend Stadshart en Milieudefensie maken zich sterk tegen nieuwbouw in Stadsblokken.


Onderzoek van EcoNatura heeft het bewijs geleverd dat beschermde bevers een burcht hebben gebouwd precies op de plek waar de bouw van een informatiecentrum van de projectontwikkelaar KWP is voorzien.


Brandbrief aan SER - Stop Biomassa SDE

11 Arnhemse organisaties hebben samen met een breed collectief tegen biomassa een brandbrief verzonden aan de SER.


De brief is ondertekend door experts en  wetenschappers en een groot aantal regionale, landelijke en internationale organisaties en verzocht de SER om het Kabinet te adviseren om de subsidie op biomassaverbranding te stoppen.


Vicevoorzitter Kaltshoff misleidt Raad

De nieuwe Vicevoorzitter Kalthoff (VVD) nam het niet zo nauw met de waarheid en drukte daarmee de VVD agenda er door.


Waar eerder VVD wethouder Jan van Dellen de ene na de andere onwaarheid m.b.t. de "Visie Nieuwe Haven" de gemeenteraad inslingerde gaat nu ook de kersverse vicevoorzitter van de Raad de mist in en dupeert daarmee de bewoners.


Meerdere Stagiaires Gezocht

Nog geen stageplek kunnen vinden door de Coronacrisis? Stichting Arnhems Peil & EDSP ECO heeft 4 plekken beschikbaar.


Vanaf 1 september openen wij de deuren en gaan we van start met een nog groter team van specialisten en vrijwilligers om onze projecten tot een succes te brengen. We kunnen 4 stagiaires begeleiden. Ben jij bezig met een opleiding IT of media?


Speciale Hofbar Editie over the FAB

Met dank aan de filmcrew van de Hofbar kunnen we een speciale editie presenteren over het PBL-biomassarapport.


Greenpeace verklaarde dat het rapport een laf en PBL onwaardig rapport was, Johan Vollenbroek stelde dat het rapport de plank volledig mis sloeg en de Federatie tegen Biomassacentrales & Ontbossing is het daarmee eens.


Wethouder Bouwkamp Saboteert Project

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GL) is al maanden het Arnhemse LuchtData Project aan het saboteren. 

 

Ze heeft geadviseerd om tegen de motie voor steun te stemmen, ze heeft onze subsidie aanvraag af laten wijzen, ze heeft getracht om onze organisaties te weren van het podium bij de kick-off en heeft zonder overleg de afspraken gewijzigd.


Droger dan ooit te voren in Arnhem

Nog nooit was het zó droog als dit voorjaar. Dat heeft nu al gevolgen en we mogen onze borst in Arnhem nat maken.


Zo heeft de natuur enorm te lijden onder het neerslagtekort en er zijn miljarden nodig voor verdieping van vaargeulen, aanleg van dammen, sluizen en buffermeren om ervoor te zorgen dat de scheepsvaart niet stil komt te liggen.


LuchtData Workshop Smart Emission RU

In de workshop wordt een prototype van de sensor-data-visualisatie tool voor de 
luchtdata gedemonstreerd.


Tijdens de workshop wordt uitgelegd hoe de data-portal voor sensordata werkt, wat burgers ermee kunnen analyseren, en hoe de luchtdata van Arnhem-Nijmegen idealiter gemonitord en geanalyseerd kan worden door burgers als de tool af is.


Planet of the Humans #BiomassDelusion

Planet of the Humans, een documentaire over de desastreuze invloed van de rijken en de grote bedrijven op onze bossen.

 

Deze film is een wake-up call voor de realiteit waar we bang voor zijn: dat te midden van een door mensen veroorzaakte uitsterven het antwoord van de milieubeweging is om te luisteren naar de mensen die deze ramp veroorzaken.


De Biomassaketels van Schipper-Bosch

Schipper-Bosch wil jaarlijks gedurende twaalf jaar 85.000 kg hout verbranden in twee biomassaketels op de Klingelbeek.


We hebben de gemeente nogmaals verzocht om samen met Schipper Bosch naar een alternatief te zoeken voor de milieuvervuilende hout stook, die
tevens de gezondheid van de kinderen in het Oolgaardthuis bedreigt.


Vervolguitzending op De Hofbar

Halverwege januari waren we te gast in de uitzending van de Hofbar en vandaag hebben ze een follow-up uitgezonden.


Biomassa, energiebron voor de toekomst of gebakken lucht? Helpt biomassa wel mee aan de ‘vergroening’ van onze energiemix? Wat hebben biomassa-centrales voor gezondheidseffecten op omwonenden? Kijk je vanavond mee?


Concept Wijziging EU Biomassabeleid

De Europese Commissie kondigde vandaag aan dat er een wijziging op komst is ten aanzien van het EU Biomassabeleid.

 

Vorige week verstuurden we met nog 60 internationale NGO's een verzoek aan EU Vice President Frans Timmermans om het destructieve beleid te wijzigen. Vandaag kregen we te horen dat er grotendeels aan ons verzoek voldaan gaat worden!


Verzoek Wijziging EU Biomassabeleid

Samen met 60 NGO's hebben we vanuit EDSP ECO en de FAB een wijzigingverzoek ingediend op het EU Biomassabeleid.


Onze brief is gericht aan EU Vice President Frans Timmermans en verzocht de EU het huidige biomassabeleid te herzien en de schade die veroorzaakt wordt op onze gezondheid, de natuur en het klimaat mee te wegen in de hervormingen.


Rijkerswoerders Meten Luchtkwaliteit

Het nieuwsblad van Rijkerswoerd publiceerde deze week een uitgebreid artikel over het LuchtData Project.


Josan Tielen schreef een interessant stuk in 'het Woerdje' waarin ze uitleg geeft over het Arnhemse LuchtData Burgermeetnet, de werking van de fijnstofmeters, de meetresultaten en de links naar de verschillende fijnstofkaarten.


Arnhemse Bomenbond op de Barricade

De Arnhemse Bomenbond heeft de gemeenteraad verzocht om het College van Arnhem tot actie aan te zetten.

 

Op 14 januari hebben we het College van B&W verzocht om met Schipper-Bosch om tafel te gaan om de vervuilende biomassa-ketels naast de school in Klingelbeek te vervangen voor een duurzaam alternatief. Ondanks excuses is er nog niets gebeurd.


19.673 Handtekeningen #StopBiomassa

Op 16 april zijn we vanuit de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales de #StopBiomassa Actie gestart.


Samen met 40 Nederlandse organisaties en gesteund door 200+ internationale organisaties hebben we ondertussen bijna 20.000 handtekeningen opgehaald om de subsidies op biomassa een halt toe te roepen. Heb jij de petitie al getekend?


2020-05-07-arnhemspeil-omroep-gelderland-voortgang-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-project-video edsp.tv

LuchtData op Omroep Gelderland TV

De Omroep Gelderland publiceerde een uitgebreide status update over het Arnhemse LuchtData Project.


In het radio, TV en krantenartikel hebben we de meetresultaten, de conclusies van  data-analyse bureau Scalper en de vervolg projecten op het Arnhemse Burgermeetnet besproken die Arnhems Peil in 2020 op de planning heeft staan.


2020-05-05-arnhemspeil-radboud-universiteit-publiceerd-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-enquete

NOS Rectificatieverzoek Biomassastuk

Op 6 mei hebben we vanuit de FAB een spoed rectificatieverzoek ingediend bij de NOS 

 

De NOS heeft in het artikel klakkeloos de resultaten van een door de NVDE betaald pro-biomassalobby onderzoek gepubliceerd waarin de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van hout niet meegenomen was in de vergelijking.


2020-05-04-arnhemspeil-scapeler-corona-lockdown-en-fijnstofmetingen-luftdaten-en-cams-satelliet-vergelijking

Scapeler koppelt LuchtData aan Satelliet

Vandaag publiceerde Bureau Scapeler de meetgegevens van het Arnhemse LuchtData project vs de CAMS satelliet.


Scapeler vergeleek de fijnstofwaardes die het Arnhemse LuchtData Burgermeetnet toonden met die van de CAMS satelliet en daaruit kwam een verrassend beeld. Waar we dachten dat onze meters soms teveel uitstoot lieten zien bleek dit juist niet te zijn.


2020-05-08-mob-kritische-reactie-johan-vollenbroek-op-pbl-biomassa-rapport

Johan Vollenbroek over het PBL

Een laf en PBL-onwaardig rapport noemde Greenpeace het en volgens Johan slaat het PBL-rapport de plank volledig mis.


Met vier maanden vertraging werd dan eindelijk het PBL-rapport over biomassa opgeleverd. Wat als basis voor het SER advies aan het kabinet had moeten dienen werd een nutteloos boekwerk van voors en tegens waarin iedereen gelijk kreeg.


2020-05-05-arnhemspeil-radboud-universiteit-publiceerd-arnhemse-luchtdata-burgermeetnet-enquete

LuchtData Enquete Radboud Universiteit 

De Radboud Universiteit van Nijmegen heeft een enquete ontwikkeld voor het Arnhemse LuchtData Burgermeetnet.

 

De universiteit doet sinds 2014 onderzoek naar burgermeetnetten om in kaart te brengen wat burgers verwachten, waarom ze meten, wat ze willen leren en hoe ze als burgerwetenschapper zelf aan milieu monitoring willen doen. 


2020-04-16-thefab-landelijke-stop-biomassa-actie-video edsp.tv

Landelijke #StopBiomass Actie

Op 16 april hebben we vanuit de Federatie tegen Biomassacentrales de landelijke #StopBiomassa Actie opgestart.


Help jij ook een handje mee? Teken dan nu de petitie, steun onze juridische strijd of stap over naar een biomassavrije energieleverancier. Heb je het nu te druk, deel dan op zijn minst onze StopBiomassa actie video!


2020-05-01-arnhemspeil-edspeco-overleg-rechtszaak-rwe-essent-biomassazaak

RWE (Essent) BiomassaZaak

Vandaag hebben we een juridisch plan de campagne gemaakt met meerdere organisaties en Johan Vollenbroek.


We hebben de rechtszaak besproken die we tegen RWE (Essent) gaan opstarten waarbij we ze aansprakelijk gaan stellen voor de gevolgen van hun jarenlange misleiding ten aanzien van de duurzaamheid van hun beleid.


2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven

Visie Nieuwe Haven en Jachthaven Jason

De gemeenteraad van Arnhem bepaalde unaniem dat het College onze vragen z.s.m. diende te beantwoorden.

 

Ondanks de meerdere onafhankelijke veiligheidsrapporten waarin het gevaar op gewonden of erger breed uitgemeten is en de  10 aanvaringen binnen 15 jaar was een oplossing voor de R&Z vereniging niet opgenomen in de "Visie Nieuwe Haven".


2020-04-23-gemeenteraad-arnhem-groenlinks-schriftelijke-vragen-inzake-brief-mob-arnhemspeil-bba-tav-biomassacentrale-veolia-ipkw

GroenLinks Arnhem stelt ook vragen

GroenLinks stemde vorig jaar tegen de motie om de biomassacentrale te stoppen maar heeft nu toch vragen gesteld. 


Begin dit jaar heeft Johan Vollenbroek namens ons de Provincie verzocht om per direcht de biomassacentrale van Veolia te sluiten i.v.m. de niet vergunde schadelijke uitstoot van stoffen. GroenLinks Arnhem heeft ons College hierover vragen gesteld.


2020-04-13-arnhemspeil-wethouder-van-dellen-misbruikt-corona-crisis-voor-zijn-plan-voor-de-nieuwe-haven-video edsp.tv

Wethouder van Dellen misbruikt Crisis

De 'visie' van wethouder van Dellen lag voor de crisis onder vuur van bijna de gehele gemeenteraad.


Wethouder van Dellen probeerde afgelopen week de Coronacrisis te misbruiken om zijn ondeugdelijk, onethisch en financieel niet-onderbouwd plan voor de Nieuwehaven er doorheen te drukken. Daar hebben we een stokje voor gestoken.


2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag

Bewoners Nieuwe Haven naar Moorgat

Rijkswaterstaat zag mogelijkheden voor meerdere oplossing die we aangeboden hebben voor het woonbotendossier.

 

Arnhems Peil ziet namens de woonbooteigenaren kansen voor een snelle verhuizing van de woonboten van de Nieuwe Haven naar Oosterbeek. De eigenaar K3 van het grindgat in Oosterbeek heet de bewoners hartelijk welkom.


2020-02-02-arnhemspeil-woonbotendossier-gemeente-arnhem-video edsp.tv

Woonbotendossier Gemeente Arnhem

Begin deze eeuw lagen alle 150 woonboten in Arnhem op een ligplaats zonder beleid en zonder vergunning.


Sinds 2004 is de gemeente Arnhem door middel van meerdere veiligheidsrapporten, memo’s en raadsbrieven zeer uitgebreid op de hoogte gesteld van de groeiende onveilige situatie voor de bewoners en de R&Z verenigingen in de Nieuwe Haven.


2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland

EDSP ECO inbreng PBL Biomassarapport

Vandaag hebben we 20 documenten met onderzoeksresultaten opgeleverd voor het PBL onderzoek naar biomassa.


De 20 documenten waren het resultaat van een jaarlang zeer uitgebreid onderzoek van meer dan 1200 documenten , 1700 nieuwsberichten en de betaalde pro-biomassalobby. Het rapport dient als basis voor het SER-advies aan het kabinet.


2020-03-26-arnhemsebomenbond-oproep-aan-college-arnhem-stop-biomassa-verbranding-schipper-bosch-op-de-klingelbeek.

Arnhemse Bomenbond op de Barricade

De Arnhemse Bomenbond heeft de gemeenteraad verzocht om het College van Arnhem tot actie aan te zetten.

 

Op 14 januari hebben we het College van B&W verzocht om met Schipper-Bosch om tafel te gaan om de vervuilende biomassa-ketels naast de school in Klingelbeek te vervangen voor een duurzaam alternatief. Ondanks excuses is er nog niets gebeurd.


2020-03-02-gelderlander-arnhemse-bomenbond-daagt-provincie-voor-de-rechter-over-biomassacentrale-van-veolia

Arnhem daagt Provincie voor Rechter

De Arnhemse Bomenbond heeft vandaag de Provincie voor de rechter gedaagd over de biomassacentrale van Veolia.


De maat is vol. We willen dat de rechter de Gedeputeerde Staten dwingt om de vele bezwaren tegen de vergunningaanvraag voor een bijgebouw en verschillende aanpassingen aan de centrale in behandeling te nemen.


provincie-gelderland-rondetafelgesprek-biomassa-video edsp.tv

Inspraak rondetafel gesprek Provincie

Vandaag waren de rondetafel gesprekken bij de Provincie Gelderland over de inzet van biomassa


We hebben tijdens onze drie minuten inspreektijd de allerhoogste rechter en 10 van de meest gerenomeerde wetenschappers het woord laten voeren om uit te leggen waarom de inzet van biomassa funest is voor onze toekomst.


2020-02-06-gelderlander-veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven

Veel Onduidelijkheid Plan Nieuwe Haven

Er is veel onduidelijkheid over het plan van wethouder van Dellen voor de "Visie Nieuwe Haven". 


De gemeente Arnhem wil er een echte industriehaven van maken. Die is niet geschikt voor woonboten. Maar recreatie is er straks wel mogelijk, terwijl jachthaven en roeivereniging op het gevaarlijkste punt van de haven liggen.


arnhemspeil-biomassazaak-actie-video edsp.tv

www.biomassazaak.nl

In Afgelopen week hebben we de eerste echte rechtszaak opgestart tegen de gedeptureerden van de Provincie.


Het afgelopen jaar hebben we meerdere bezwaren, WOB-verzoeken, actualisatie- en intrekkingsverzoeken ingediend maar vanaf deze week gaan we echt op jacht. Wil je met ons meedoen en de politiek aansprakelijk stellen? 


de Gelderlander - Arnhems Peil sluit zich aan bij het burgermeetnet

Arnhems Peil & het Burgermeetnet

De groep van meer dan 250 Arnhemmers die op eigen initiatief fijnstof meten sluit zich aan bij het burgermeetnet.


Daarmee ontstaat één front van lokale luchtmeters waarvan de gegevens tezamen extra inzicht moeten geven in de kwaliteit van de Arnhemse lucht in het algemeen. De Gelderlander schreef er een mooi artikel over.


Omroep Gelderland - Arnhemse LuchtData Burgermeetnet groot succes video edsp.tv

LuchtData Burgermeetnet groot succes

Van de 250 fijnstofmeters die in Arnhem moeten komen te hangen, hangen er inmiddels zo'n 125 waarvan 70 actief.

 

6 fracties uit de gemeenteraad willen het project graag financieel ondersteunen om zo inwoners die een kastje willen deels te compenseren. De Omroep Gelderland schreef er een uitgebreid artikel over en publiceerde een video.


Arnhemse Burgermeetnet Luchtkwaliteit Kick-Off video edsp.tv

Arnhemse Burgermeetnet Kick-Off

In samenwerking met de GNMF, RIVM, GGD en de gemeente hebben we de Kick-Off van het Burgermeetnet gepresenteerd


Het was een super informatieve avond met veel animo. Belangstellenden kregen informatie over luchtkwaliteit en hoe zij deel kunnen nemen aan het Arnhemse  burgermeetnet luchtkwaliteit. Ben je benieuwd hoe ver we zijn?


2020-02-16-arnhemspeil-edsp-eco-arnhemse-luchtdata-burgermeetnetwerk-workshops-laatste-kans

Laatste kans om je aan te melden

In januari 2020 hebben we 4 LuchtData workshops gegeven waardoor het totaal aantal uitgerolde fijnstofmeters op 100 zit.


Het Arnhemse LuchtData Burgermeetnet groeit gestaag. We zitten ondertussen op de helft van de geplande meters. In februari zijn er nog twee Arnhemse LuchtData workshops en in maart nog 1.
Wil jij ook nog een fijnstofmeter?


2020-02-20-gemeente-arnhem-gnmf-arnhemspeil-edspeco-uitnodiging-informatiebijeenkomst-burgermeetnet-arnhem

Uitnodiging Bijeenkomst Burgermeetnet

Op 20 februari is de bijeenkomst over het Arnhemse Burgermeetnet voor de inwoners en ondernemers van Arnhem.


Belangstellenden krijgen die avond informatie over luchtkwaliteit en hoe zij deel kunnen nemen aan het burgermeetnet in Arnhem. Er zijn presentaties van de GGD, RIVM en de gemeente Arnhem.


2020-02-20-de-onderstroom-ontmoeting-arnhem-soep-pitch-presentaties

Arnhem Soep en Pitch

Op donderdag 20 februari vindt voor de derde maal de Onderstroom Ontmoeting plaats in de Stadskeuken. 


Ooit ontstaan in Detroit onder de naam ‘Detroit Soup’, maken wij er onze eigen versie van. Heb jij een tof idee wat je wilt delen? Heb je hulp nodig bij de realisatie?

Vertel bij ons in drie minuten tijd je verhaal en maak kans op onze steun en een prijs.


2020-02-14-arnhemspeil-reactie-op-uitnodiging-rondetafelgesprekken-en-invloed-van-de-betaalde-pro-biomassa-lobby-op-de-provincie-gelderland

Rondetafelgesprek Biomassa Provincie

De Provincie heeft ons uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over biomassa op 4 maart en wij zijn 'not amused'.


Meer dan 7 maanden geleden beloofde de Commisaris van de Koning ons een plek aan de rondetafel om de inzet van biomassa te bespreken. Eind december vorig jaar was echter eerst de betaalde pro biomassa lobby aan de beurt.


ArnhemsPeil de Onderstroom Online Nieuwsbrief

De derde Onderstroom Online

Deze week hebben we de derde editie van de Onderstroom Online Nieuwsbrief gepubliceerd.


De Onderstroom Online is de Nieuwsbrief van de 11  organisaties die samen de Arnhemse BomenBond vormen en bevat al onze acties, de planning voor aankomende maand, de videos en een overzicht van de voortgang van onze projecten.


2020-02-15-arnhemspeil-stadskeuken-red-de-bijen-project-eerste-workshop-bijenbloemenzaadzakjes-naaien

Bloemzaad zakjes naaien

Wil jij de basisvaardigheden van naaien leren? En heb jij een eigen naaimachine?
Doe dan lekker met ons mee. 


Tijdens deze bijeenkomsten gaan we recht toe recht aan zakjes naaien voor het uitdelen van zaad van wilde bloemen. Hiermee helpen we de bijtjes, terwijl we gezellig samen oefenen met de naaimachine. 


Arnhemse BomenBond - MondDood actie Provinciehuis Gelderland video edsp.tv

MondDood actie Provinciehuis Succes

De Monddood Actie van de Arnhemse Bomenbond en meer dan 70 Arnhemmers was een groot succes.


Fluisterend en met spanddoeken hebben wij zachtjes maar opvallend laten weten dat Arnhemmers het niet pikken dat biomassacentrales onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst kapot maken.


NPO2 - de Hofbar - Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid? video edsp.tv

Arnhems Peil op NPO2 - De Hofbar

Ruim 11 miljard euro subsidiegeld gaat naar de bouw van ruim 600 biomassacentrales.

Maar zijn die wel zo gezond voor ons?


De bezorgdheid neemt toe maar de politiek wil door met de bouw van de centrales. Reden voor een pittig debat in de Hofbar op NPO2 met aan tafel wetenschapper David Smeulders, directeur NVDE Olof van der Gaag en Arnhems Peil.


Arnhems Peil - Inbreng Regionale EnergieStrategie en BomenBeleid

Inbreng RES & Bomenbeleid

Vanavond besprak de gemeenteraad Arnhem de Regionale Energiestrategie en het bomenbeleid van Arnhem.


Het afgelopen jaar hebben we veelvuldig input geleverd voor zowel het RES overleg als het nieuwe BomenBeleid van Arnhem. Tijdens de politieke avond werden beide onderwerpen nogmaals besproken. Bekijk de live stream van de gemeenteraad.


Bezoek aan het Provinciehuis - 15 januari 2020 - Protestactie

Bezoek aan het Provinciehuis - 15 januari

Gaat u op 15 januari met ons mee naar het Provinciehuis om duidelijk te maken dat het verbranden van bomen niet OK is?

Wellicht kon u bij de vorige protestacties niet aanwezig zijn of voelt u zich geen actievoerder die op straat lawaai gaat maken, dan is dit de uitgelezen kans om op een respectvolle en rustige manier een bijdrage te leveren tegen biomassa.


Arnhems Peil - Tweede LuchtData Workshop groot succes

Tweede LuchtData Workshop

De tweede LuchtData Workshop (samen fijnstofmeters bouwen) was weer een groot succes met meer dan 20 deelnemers. 


Het Arnhemse burgermeetnet begint al aardig vorm aan te nemen. De volgende twee workshops staan op 18 en 25 januari gepland en er zijn nog maar een paar plekken vrij. Nog niet aangemeld? Klik op de knop hieronder voor de uitnodiging.


Arnhem eist Betrouwbaar Bestuur

Arnhem eist Betrouwbaar Bestuur

De Provincie Gelderland heeft van ons vandaag een officiële melding van onbetrouwbaar bestuur gekregen. 


Het bestuur en ambtenaren van de Provincie Gelderland heeft het afgelopen jaar aantoonbaar meerdere malen de inwoners van Arnhem misleid. Dit gedrag draagt het element van ontbinding, verval, vervaging van normen, in zich.


Bezoek aan het Provinciehuis - 15 januari 2020 - Protestactie

Bezoek aan het Provinciehuis - 15 januari