Ontdek

Stichting Arnhems Peil steunt meerdere acties, goede doelen, projecten, burgerparticipatietrajecten en stichtingen zoals  de "Arnhemse BomenBond", het "Red de Bijen Project",  het "Vleermuishuis Project", het "Plastic Recycle Project", het "Arnhemse LuchtData Burgermeetnet Project", "de Stadskeuken"  en "de Onderstroom", stichting "EcoVrede" en "Tawergha" en natuurlijk de "Stop de biomassacentrale Actie". 


Ons onderzoek- en projectenbureau stichting EDSP ECO bouwt daarnaast aan meerdere oplossingen voor de stad zoals de "OmgevingsData Monitor", de "Arnhemse BurgerRaad App" en de "EcoLabel Applicatie".  We bieden daarnaast diensten aan via ons "Energie en DuurzaamheidsLoket" in Arnhem en ondersteunen ook de Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven (AWN) met het verkrijgen van gewenste ligplaatsen waarvoor de  gemeente Arnhem al sinds 2007 een inspannings- en resultaatverplichting heeft waar zij niet aan voldaan hebben. Hieronder onze actiepagina die met de dag groeit. Mocht je een leuk idee voor een nuttig nieuw project hebben, stuur een e-mail. 


Arnhemse BomenBond
Arnhemse BomenBond


Arnhem is een bomenstad. Wij mogen ons daar gelukkig om prijzen, echter, de stad handelt niet naar die in Nederland unieke positie.

De Arnhemse BomenBond is een initiatief van 11 Arnhemse organisaties. Zij hebben de afgelopen jaren het bomenbestand drastisch zien krimpen en willen die trend ombuigen naar behoud en groei.  Zij eisen onder meer dat de kapvergunning weer wordt ingevoerd en streven naar een cultuurverandering en zetten zich vol passie in voor een beter BomenBeleid in Arnhem.

 

Arnhemse LuchtData Project

Arnhems Peil / EDSP


Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfuncties, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en vroegtijdig sterfte. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen longklachten. Milieudefensie heeft in samenwerking met Bureau Blauw metingen verricht in Arnhem. Op enkele punten in onze stad bleek de lucht ernstig vervuild te zijn.  Negen organisaties uit Arnhem die samen strijden tegen de biomassacentrale en voor een duurzaam bomenbeleid hebben het luchtdata project gestart waarvan we hopen dat jij met ons meedoet. We gaan samen met elkaar fijnstofmeters bouwen en Arnhem op de fijnstofkaart zetten.


de Stadskeuken Arnhem
de Stadskeuken


De Stadskeuken is een ontmoeting- en activiteitenlocatie in het centrum van Arnhem dóór en vóór initiatiefnemers die zich inzetten voor hun leefomgeving. In samen-werking met elkaar organiseren we bijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden en activiteiten. Iedereen kan en mag bijdragen. De Stadskeuken is o.a. het thuis voor De Bomenbond, Regenative Culture Cafe, het plantenasiel, Lets Arnhem, het bijenproject, het creatief café, de klup voor kinderen en ouders, het jongerentoezichtteam, aanschuifmaaltijd ‘wat de pot schaft’, Arnhems Peil, EDSP ECO en meer lokale initiatieven.

 

EDSP EcoLabel Project

EcoLabel Project

EDSP / Arnhems Peil


De EcoLabel-toepassing voegt aanzienlijke waarde toe aan eco-startups en projecten door middel van een gedecentraliseerd platform waarmee eco-applicaties uitgevoerd kunnen worden die precies zo functioneren zoals ze bedoeld zijn zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur, fraude of interferentie van derden. 


EcoLabel registreert en meet de voort- & vooruitgang  en maakt dit zichtbaar voor de stakeholders en het publiek en maakt  deze voortgang beschikbaar in cryptocurrency, digitale aandelen of contracten met behulp van Ethereum BlockChain Technology.


Energie & DuurzaamheidsLoket Arnhem

EDSP / Arnhems PeilWe zien klimaatverandering als een van de grootste uitdagingen van onze tijd en streven naar een snelle overgang naar een duurzame samenleving die alleen hernieuwbare energie gebruikt.
We ontwikkelen innovatieve en duurzame technologieën voor de transitie en promoten de ideeën van organisaties waarmee we samenwerken, zoals de 50 oplossingen van Urgenda.
EDSP ECO voert onderzoeken uit, biedt technische ondersteuning en voert meerdere projecten uit ter ondersteuning van organisaties die klimaatverandering bestrijden, zoals de Mobilisation for the Environment (MOB) en andere organisaties die geconfronteerd worden met overheidsbeleid en bedrijfsbeleid dat niet in overeenstemming is met de veranderingen die nodig zijn om de planeet te redden.


Freebees Project

EDSP / Arnhems Peil


Tussen 2007 en 2013 gingen wereldwijd meer dan 10 miljoen bijenkorven verloren. Deze vernietiging heeft ernstige gevolgen voor de wereldwijde ecologie en economie.   Van de 100 soorten gewassen die verantwoordelijk zijn voor 90% voedsel wereldwijd, zijn er 71 volgens VN-schattingen afhankelijk van bijenbestuiving. Als de bij uitsterft, zullen daarna veel bloemen sterven en worden de ecosystemen ernstig verstoord.   Nadat de bijenpopulaties in de winter van 2013 met nog eens 23% waren gedaald, werd een taskforce gevormd. Ze kunnen onze hulp zeker gebruiken om het probleem aan te pakken. Het FreeBees-project helpt je om je buurt bijenvriendelijk te maken.


OmgevingsData Monitor

EDSP / Arnhems Peil


Het OmgevingsData Monitor-project is gestart in 2019 en biedt in 2020 een open source cloudplatform met tooling en aangepaste weergaven voor burgers en milieudiensten om hun omgeving gratis te monitoren. Het doel van het programma is het bevorderen van ontwikkeling op het gebied van transparantie, Open Data en Citizen Science. Regionale groepen bestaande uit ontwerpers, ontwikkelaars, journalisten en anderen komen regelmatig bijeen in Labs. Ze ontwikkelen apps die de samenleving informeren, positief vormgeven en ondersteunen en het werk van overheden en autoriteiten transparanter maken.


Sealiberty Plastic Recycle Project

Arnhems Peil / Sealiberty


Onze anti-plastic campagne is een van onze nevenprojecten. Wanneer we reizen, raken we betrokken bij de lokale bevolking om strandschoonmaak te organiseren. Ons doel is om een ​​plastic recycle-machine te ontwikkelen die surfplanken van plastic kan maken. Mensen die voldoende plastic afval inleveren dat ze van het strand hebben verzameld, krijgen een gratis surfplank. Daarnaast ondersteunen wij het OceanCleanup & Interceptor Project voor rivieren. Wij zouden graag in Arnhem ook een interceptor zien.


Stop de biomassacentrale in Arnhem

#ArnhemseNegen


Zonder enig overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacenrale op de Kleefse Waard in Arnhem. Met 76 miljoen euro aan subsidie wordt er een biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verzamelen in de omtrek van 100 km rondom de centrale. 
Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof.  Het gaat om het verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week!   De uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden.


The Road to Tawergha Project

Tawergha Foundation / Arnhems Peil


Tawergha was nog niet zo lang geleden een mooi dorp 

gelegen in een groene oase in Libië. Kinderen gingen naar school en ouders gingen naar hun werk. In 2011 werd het dorp door militieleden met luchtsteun van de NATO volledig met de grond gelijk gemaakt. 1300 mannen werden zonder aanklacht gevangen genomen en op zeer brute wijze gemarteld en veel van hen zijn zonder pardon afgeslacht of worden tot op vandaag vermist.

De 40.000 inwoners werden met grof geweld verjaagd en alle huizen en winkels zijn geplunderd en in brand gestoken.

Arnhems Peil ondersteunt dit doel omdat we geloven dat het Arnhemse hart groter is dan de Arnhemse stadsgrenzen en daarnaast draagt dit project bij aan opvang van migranten in land van herkomst.


Vleermuishuis Project

Arnhems Peil


Veel soorten vleermuizen bouwen hun nestje in gebouwen. De gebouwen die we tegenwoordig echter maken, maken dit steeds moeilijker. Sinds het vervangen van de oude kademuren voor stalen damwand zijn in Arnhem de slaapplekken voor vleermuizen nog sterker verminderd. Om de vleermuizen een handje te helpen heeft Arnhems Peil in de Nieuwe Haven vleermuiskasten opgehangen. Vleermuizen zijn ook nuttige beestjes want het zijn natuurlijk insecten verdelgers. Mocht je dus last hebben van vliegen of spinnen, grijp dan niet naar chemische middelen, maar hang een vleermuiskast op.


Woonbotendossier Arnhem

AWN / Arnhems Peil


In 2007 heeft de gemeente Arnhem vastgelegd dat er uiterlijk in 2012 uitzicht geboden zou worden op een gewenste ligplaats voor alle woonboten. Deze verplichting is destijds op papier gezet om te voorkomen dat woonbootbewoners in de illegaliteit zouden komen nadat de gemeente de bestaande plekken als ongewenst bestempeld had.  De nationale ombudsman heeft het al jaren voortslepende woonbotendossier van de gemeente Arnhem losgetrokken. Arnhems Peil ondersteunt hierbij alle partijen.