Arnhemse Voedselbossen

Arnhemse Voedselbossen


Voedselbossen zijn intensieve agro-ecosystemen waarbij economie en ecologie samengaan. Ze leveren voedsel voor mensen in de omgeving en houden tevens het natuurlijke systeem in stand. Het rendement komt direct voort uit de biologische functionaliteit en de samenhang met het natuurlijk kapitaal. Voedselbossen zijn zo te ontwerpen dat zij de productie van hoogwaardig voedsel combineren met een habitat voor een biodiversiteit aan planten, dieren en micro-organismen. Bovendien hebben ze een educatieve en recreatieve functie en zijn ze van meerwaarde voor de omgeving.


Deze korte animatiefilm visualiseert het ontstaan van de voedselbosbouw als evolutie vanuit het historische samenleven van mensen met bossen en alle organismen die hier deel van uitmaken. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of vriend van voedselbos Hilkensberg? Neem contact met ons op en wij reageren zo snel mogelijk.

Het Hilkensberg Voedselbos project is een initiatief van Marloes & Jeroen & stichting EDSP ECO. We nodigen je graag uit om Vriend te worden van het voedselbos. Als Vriend ondersteun je ons initiatief en ben je van harte welkom om ook de niet publieke delen van het voedselbos te bezoeken en er te oogsten. Ook ontvang je onze vriendenmail met alle informatie over wat er te doen en te oogsten is.


Voedselbos Hilkensberg maakt onderdeel uit van het landelijke Green Deal voedselbossen initiatief, opgezet en ondersteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit,  de Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, de Waterschappen en meerdere Universiteiten.


De afgelopen 10 jaar is stadslandbouw aan een gestage opmars bezig. Van een kleinschalig experiment van enkele pioniers op veelal tijdelijke gronden ontwikkelde stadslandbouw zich naar een meer bestendig bedrijf op eigen grond (of  in eigen vastgoed) met een groeiende maatschappelijke en economische betekenis.
Stadslandbouw is toe aan een volgende stap, voorbij de hype op weg naar een serieuze voedselproducent die een rol van betekenis speelt in de circulaire en klimaatadaptieve stad en regio.


De Arnhemse Voedselbossen is een van onze initiatieven waar wij pogen natuur en landbouw dichter bij elkaar te brengen en beide een plek te geven in wederzijds respect. Natuurinclusieve landbouw en de natuur vormgeven op een manier zodat wij daaruit kunnen leven is ons doel in een gezonde verhouding in deze 21e eeuw. Anticiperende op klimaatverandering en de gevolgen en nieuwe inzichten in natuur, voedsel en bodemprocessen in de praktijk toepassen.


Een eetbare tuin in de buurt biedt veel voordelen. Je kunt er je lekkere groenten en fruit telen waar je daarna lekker van kunt smullen. Je ontmoet ook je buurtgenoten en je draagt bij aan een leefbare buurt. Je krijgt lichaamsbeweging en frisse lucht. Je draagt bij aan het stedelijk ecosysteem. Genoeg redenen om te kijken of er al bij jou in de buurt een buurttuin is, of een braakstuk liggend grond waar je zelf een buurttuin kunt starten.


Belangrijk criterium voor ons is dat het initiatief beschikbaar komt voor de samenleving en een educatieve- voorbeeldfunctie gaat vervullen. Dat kan ook uw eigen tuin zijn of de schooltuin of een stukje plantsoen, een weiland of een braakliggend stuk grond. Natuurontwikkeling in diverse vormen en stimuleren van biodiversiteit en natuurbeleving staan daarbij voor ons centraal. Het is ook een bijzondere optie voor boeren die wij bij deze uitnodigen om met ons een ontwerp- en ontwikkelproces aan te gaan.


klimaatcoalitie-klimaatplan-voedselbossen-en-tiny-houses

Voedselbossen & Tiny Houses


2021-12-26-klimaatcoalitie-klimaatplan-voedselbossen-en-tiny-houses


Deze klimaatoplossing uit het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie biedt een enorme kans om de problemen op te lossen die voortvloeien uit de stikstof-, natuur, klimaat- en de wooncrisis. Het mes snijdt hier aan alle kanten: Veel minder vee, bouwmogelijkheden die ongekend zijn, fors meer natuur, meerdere preventieve, mitigerende en adaptieve klimaatoplossingen en boeren met toekomst.


Een Voedselbos is een intensief agro-ecosysteem waarbij ecologie, technologie en economie samengaan. Ze leveren voedsel voor mensen in de omgeving en houden het natuurlijke systeem in stand. Het rendement komt direct voort uit de biologische functionaliteit en de samenhang met het natuurlijk kapitaal. Voedselbossen zijn zo te ontwerpen dat zij de productie van hoogwaardig voedsel combineren met een habitat voor een biodiversiteit aan planten, dieren en micro-organismen. Bovendien hebben ze een educatieve en recreatieve functie en zijn ze van meerwaarde voor de omgeving en het klimaat.


Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.


De Voedselbossen & Tiny Houses klimaatoplossing biedt een slimme combinatie van klein en fijn wonen in Tiny Houses in nieuwe natuur op landbouwgrond. Boeren leggen voedselbossen aan op landbouwgrond bestaande uit eetbare planten, struiken en bomen waaronder heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland. Hierin komen Tiny Houses verscholen tussen de bomen. De boeren verhuren of verpachten een Tiny House inclusief een stukje voedselbosgrond om het de bewoners mogelijk te maken om zelfvoorzienend te leven. De overheid dient boeren die willen stoppen met hun bedrijf een goed uitkoopbedrag te geven voor hun grond zodat de vrijgekomen ruimte beschikbaar gesteld kan worden voor voedselbos & Tiny House projecten. 20.000 ha bos en 60.000 Tiny Houses zijn landelijk haalbaar door belemmerende regelgeving weg te nemen. Lees verder:  2021-12-26-klimaatcoalitie-klimaatplan-voedselbossen-en-tiny-houses.pdf 


2024 voedselbos documentatie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2006

2005