2024

Nieuws

 

Arnhems Peil behartigd de belangen van natuur & inwoners en publiceert nieuwsberichten die te maken hebben met jouw gezondheid, de natuur, het klimaat & daarmee de toekomst.

Gifvrij petitie

XR-Gifvrij

De provincies schenden de Europese regels door gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden toe te staan. Wij eisen een gifverbod en handhaving om ernstige schade aan onze gezondheid en de natuur tegen te gaan en pleiten voor biologische landbouw in beschermde gebieden.


Overwegende dat;

  • Wetenschappers waarschuwen voor hersen ziektes zoals Parkinson, een verband met autisme en ADHD, verschillende kanker soorten, long aandoeningen, voortplantings- en immuniteits problemen.
  • Een chronische blootstelling aan lage hoeveelheden bestrijdings middelen al genoeg is om deze ernstige ziektes te veroorzaken.
  • Er in Nederland steeds minder insecten en dieren die insecten eten, zoals vogels en egels zijn door landbouwgif.

  • De voedselvoorziening bedreigd wordt doordat planten niet meer worden bestoven.

  • Nederland het hoogste gifgebruik per hectare landbouwgrond en de meest vervuilde wateren van Europa heeft.


Verzoeken wij het bestuur van de provincies om zich te houden aan de Europese regels door een gebruiksverbod voor bestrijdings middelen op te leggen in drinkwater- en natuurgebieden. We verzoeken daarnaast om op te treden tegen overtredingen van het verbod. We pleiten ervoor dat de overheid alleen nog maar biologische boeren in kwetsbare gebieden toestaat.


Ronny de Hullu

UITNODIGING - EXPOSITIE

POMPHUIS BEEKHUIZEN

1 & 2 juni 2024

13:00 - 17:00

Pomphuis Beekhuizen Facebook

Pomphuis Facebook

In het weekend van 1 & 2 juni presenteerd Ronny de Hullu werk van de afgelopen twee jaar met als hoogtepunt het uit zichzelf bewegende Klimaat geïnduceerd thermisch tractieapparaat aka Het Klimaatkarretje en de bijbehorende tekeningen. De unieke kunstwerken zijn niet alleen te bezichtigen maar worden ook te koop aangeboden, 


Expositie Pomphuis Beekhuizen - Het Klimaatkarretje

Climate Induced Thermal Traction Device aka Het Klimaatkarretje

Klimaat geïnduceerd thermisch tractieapparaat

Deze expositie biedt een exclusieve kans om een origineel stuk te verwerven dat niet alleen een artistieke waarde heeft, maar ook een statement maakt over klimaatbewustzijn en duurzaamheid. Bezoekers kunnen direct met de kunstenaar in gesprek gaan, meer leren over het creatieve proces en hoe kunst kan bijdragen aan positieve verandering. Mis deze unieke gelegenheid niet om kunst te ervaren die naast inspireert en aanzet tot denken ook zelf tot actie overgaat.


Expositie - Pomphuis Beekhuizen

Pomphuis Beekhuizen bevindt zich midden in de natuur op een steenworp afstand van Arnhem gelegen aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom. 


Adres: Beekhuizenseweg 93, Velp


Eind 2019 hebben we met 23 vrijwilligers proefgedraaid tijdens de eerste Arnhemse LuchtData Burgermeetnet workshop en het was een groot succes. In het jaar erop hebben we in totaal 10 workshops gehouden waarbij meer dan 170 fijnstofmeters in elkaar gezet en opgehangen zijn. De meetgegevens worden o.a. door het RIVM gebruikt.


Het Arnhemse LuchtData-Burgermeetnet is ondertussen uitgegroeid tot het grootste burgermeetnet van Nederland en is de inspiratie geweest voor een flink aantal inwoners van andere gemeenten om zelf ook een LuchtData-Burgermeetnet op te starten in hun eigen stad of dorp. 


Op dit moment assisteren we met de uitrol van het LuchtData project van RhedenseLuchten.nl waarvoor we meer dan twintig fijnstofmeters hebben geleverd voor de eerste workshop 'Samen fijnstofmeters bouwen'. Woon je in de gemeente Rheden en wil je meedoen of ken je iemand die interesse zou hebben om mee te doen met het LuchtData-Burgermeetnet van Rhedense Luchten, neem dan contact op via: info@rhedenseluchten.nl

Fijnstofmeters voor de eerste LuchtData Rhedense Luchten Workshop
Arnhemse LuchtData Workshop

De dierlijke industrie verzorgt naast dierenleed ook schade aan de gezondheid, de natuur en het klimaat door ontbossing, overbevissing, pesticiden-gebruik, luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Als individu kun je vandaag al de stap zetten en over gaan op een plantaardig dieet. Maar ook organisaties, overheden en bedrijven kunnen veganisen.

Wij zijn ProVeg. En jij?

Op onze Go Vegan pagina laten we zien wat er allemaal mogelijk is, presenteren we het Sustainable Dining Evolution rapport en hebben we een aantal klimaatoplossingen weergegeven die een plantaardig menu mogelijk maken. Mocht u nog advies of vragen hebben dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina.


Bij het verbranden van houtige biomassa komt veel meer CO2, fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij vergeleken met het verbranden van gas en zelfs vergeleken met het verbranden van kolen.


Biomassasubsidies kosten ons miljarden van onze belastingen terwijl die subsidies juist bedoeld waren voor echt duurzame oplossingen.


Stop de Biomassalobby video - EDSP.TV

Eigenaren van de kolencentrales en vuilverbranders betalen miljoenen per jaar aan de biomassalobby om ervoor te zorgen dat de politiek de belangen van vervuilende bedrijven en de beleggers in plaats van jouw belangen behartigen. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Het is tijd dat dit stopt!


Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden. Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


We gaan op 22 maart vanaf 13:30 actievoeren bij Parenco te Renkum vanwege het onttrekken van 5.4 miljard liter grondwater per jaar ten koste van de natuur. Ga je mee? Join dan het Telegram kanaal: https://t.me/+o0LYkkqp9Qg1OTk8