2024

Nieuws

 

Arnhems Peil behartigd de belangen van natuur & inwoners en publiceert nieuwsberichten die te maken hebben met jouw gezondheid, de natuur, het klimaat & daarmee de toekomst.

De dierlijke industrie verzorgt naast dierenleed ook schade aan de gezondheid, de natuur en het klimaat door ontbossing, overbevissing, pesticiden-gebruik, luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Als individu kun je vandaag al de stap zetten en over gaan op een plantaardig dieet. Maar ook organisaties, overheden en bedrijven kunnen veganisen.

Wij zijn ProVeg. En jij?

Op onze Go Vegan pagina laten we zien wat er allemaal mogelijk is, presenteren we het Sustainable Dining Evolution rapport en hebben we een aantal klimaatoplossingen weergegeven die een plantaardig menu mogelijk maken. Mocht u nog advies of vragen hebben dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina.


Bij het verbranden van houtige biomassa komt veel meer CO2, fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij vergeleken met het verbranden van gas en zelfs vergeleken met het verbranden van kolen.


Biomassasubsidies kosten ons miljarden van onze belastingen terwijl die subsidies juist bedoeld waren voor echt duurzame oplossingen.


Stop de Biomassalobby video - EDSP.TV

Eigenaren van de kolencentrales en vuilverbranders betalen miljoenen per jaar aan de biomassalobby om ervoor te zorgen dat de politiek de belangen van vervuilende bedrijven en de beleggers in plaats van jouw belangen behartigen. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Het is tijd dat dit stopt!


Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden. Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


We gaan op 22 maart vanaf 13:30 actievoeren bij Parenco te Renkum vanwege het onttrekken van 5.4 miljard liter grondwater per jaar ten koste van de natuur. Ga je mee? Join dan het Telegram kanaal: https://t.me/+o0LYkkqp9Qg1OTk8