Defensiehaven

1 ) Oude Haven

2) Nieuwe Haven

3) Verlengde Nieuwe Haven

4) Malburger Haven

5) ASM Haven

6) Defensiehaven

7) Haven van Coers


8) Rosandepolder

9) Boterdijk

10) Onderlangs

11) Rijnkade

12) Plas van Bruil

13) Grindgat

 

Defensiehaven van Arnhem


In Arnhem wordt in 1953 de defensiehaven gebouwd, aangrenzend aan het KEMA-terrein. In de haven ligt in de jaren die volgen een drijvende stuwdam, klaar om bij eventuele dreiging afgezonken te worden in het midden van de Nederrijn. De defensiehaven wordt streng beveiligd door soldaten en mariniers en rondom de haven verrijzen (gecamoufleerde) commandoposten, bunkers en tactische posities voor zwaar militair geschut.


Militair geheim aan de Nederrijn

Gemeente Arnhem


Van een aanval van het Rode Leger komt het nooit en hoewel de IJssellinie in 1964 grotendeels wordt afgebroken, blijft de verdedigingslinie tot het einde van de Koude Oorlog strikt geheim voor de gewone burger. Zelfs de Tweede Kamer weet niets van het plan. Enkel de minister-president, de minister van defensie en de burgemeesters van de drie strategische plaatsen rondom de IJssel zijn op de hoogte. Wat er gebeurt in de Arnhemse defensiehaven blijft dus veertig jaar lang een mysterie voor bewoners van de Gelderse hoofdstad.


defensiehaven-arnhem-werd-mijn-thuishaven

Defensiehaven Arnhem werd mijn thuishaven

Mijn Gelderland


Wim van den Berkmortel werd geboren in Liessel (Noord-Brabant) en kwam begin jaren ‘50 tijdens zijn diensttijd als matroos bij de vaartuigendienst terecht. Als schipper kwam hij veel in aanraking met de Defensiehaven in Arnhem. In de haven had hij een kleine loods met wat verf en andere spullen. Foto’s ervan heeft hij niet, je mocht er namelijk niet fotograferen. In dit verhaal vertelt hij over zijn ervaringen.


een-glimp-van-de-defensiehaven

Een glimp van de Defensiehaven

Mijn Gelderland


Deddo Panjer is oprichter van het voormalig Comité Erkenning Koude Oorlog Militairen. Als kind maakte hij de Koude Oorlog mee en tijdens een schoolreisje kreeg hij de defensiehaven te zien. Wat toen geheim was komt nu meer in de openbaarheid, mensen komen meer te weten over het verleden. Per slot van rekening is het erfgoed.” Hij vertelt aan de hand van zijn herinneringen.


de-defensiehaven-een-grootse-operatie

De Defensiehaven een grootse operatie

Mijn Gelderland


Ruud van der Werff, majoor (buiten dienst) bij de  Koninklijke  Landmacht, is regionaal vertegenwoordiger van de stichting Menno van Coehoorn, die sinds 1932 bestaat. Hij houdt zich bezig met het behoud van militair erfgoed. In Nederland was er de IJssel, die men met behulp van een stuw in de Nederrijn tot een enorm brede rivier kon maken in geval van nood.