Actiegroep Woonboten Nieuwehaven

Actiegroep Woonboten Nieuwehaven


Te zien bij Opstandelingen (BNNVARA) op NPO 2, Arnhem op Ramkoers


Marloes en Jeroen wonen op een woonboot in de nieuwehaven van Arnhem, maar al jaren lopen ze dagelijks gevaar aangevaren te worden door vrachtschepen en olietankers. Net als vele andere woonbootbewoners is hen al jaren een andere ligplaats beloofd, maar de gemeente komt steevast haar beloftes niet na. Ligt dat aan een onwillige wethouder of een zwakke en volgzame gemeenteraad? Sophie volgt Jeroen, Marloes en Ronald, als zij namens de bewoners de strijd aangaan. Ze komen erachter dat de wethouder met heel andere oplossingen gaat komen, dan waar de bewoners recht op hebben.  https://www.bnnvara.nl/opstandelingen/videos/565107


2021-06-24-npostart-bnnvara-opstandelingen-s3-afl4-arnhem-op-ramkoers-video
2020-04-26-gemeenteraad-arnhem-aop-reactie-op-bericht-arnhemspeil-aan-bestuur-roei-en-zeilvereniging-jason-en-waterscouting-mbt-gevaar-nieuwe-haven

Visie Nieuwe Haven en Jachthaven Jason

De gemeenteraad van Arnhem bepaalde unaniem dat het College onze vragen z.s.m. diende te beantwoorden.

 

Ondanks de meerdere onafhankelijke veiligheidsrapporten waarin het gevaar op gewonden of erger breed uitgemeten is en de  10 aanvaringen binnen 15 jaar was een oplossing voor de R&Z vereniging niet opgenomen in de "Visie Nieuwe Haven".


2020-04-13-arnhemspeil-wethouder-van-dellen-misbruikt-corona-crisis-voor-zijn-plan-voor-de-nieuwe-haven

Wethouder van Dellen misbruikt Crisis

De 'visie' van wethouder van Dellen lag voor de crisis onder vuur van bijna de gehele gemeenteraad.


Wethouder van Dellen probeerde afgelopen week de Coronacrisis te misbruiken om zijn ondeugdelijk, onethisch en financieel niet-onderbouwd plan voor de Nieuwehaven er doorheen te drukken. Daar hebben we een stokje voor gestoken.


2020-02-06-gelderlander-veel-onduidelijkheid-over-plan-met-woonboten-in-nieuwe-haven

Veel Onduidelijkheid Plan Nieuwe Haven

Er is veel onduidelijkheid over het plan van wethouder van Dellen voor de "Visie Nieuwe Haven". 


De gemeente Arnhem wil er een echte industriehaven van maken. Die is niet geschikt voor woonboten. Maar recreatie is er straks wel mogelijk, terwijl jachthaven en roeivereniging op het gevaarlijkste punt van de haven liggen.


2020-03-21-arnhemspeil-arnhemse-energieponton-gereviseerd-door-scheepswerf-bennik-komt-terug-in-nieuwe-haven

Arnhemse EnergiePonton Gereviseerd

De Arnhemse EnergiePonton is volledig gereviseerd door Scheepswerf Bennik en weer teruggebracht naar de Nieuwe Haven


De ponton is 1 van de laatst overgebleven pontons van de Arnhemse Scheepsbrug welke vroeger Arnhem-Noord en Zuid met elkaar verbond. Arnhems Peil is de ponton aan het ombouwen tot energieplatform om de stichtingen van energie te voorzien.


2020-03-03-gelderlander-bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag

Bewoners Nieuwe Haven naar Moorgat

Rijkswaterstaat zag mogelijkheden voor meerdere oplossing die we aangeboden hebben voor het woonbotendossier.

 

Arnhems Peil ziet namens de woonbooteigenaren kansen voor een snelle verhuizing van de woonboten van de Nieuwe Haven naar Oosterbeek. De eigenaar K3 van het grindgat in Oosterbeek heet de bewoners hartelijk welkom.


2020-02-02-arnhemspeil-woonbotendossier-gemeente-arnhem-video

Woonbotendossier Gemeente Arnhem

Begin deze eeuw lagen alle 150 woonboten in Arnhem op een ligplaats zonder beleid en zonder vergunning.


Sinds 2004 is de gemeente Arnhem door middel van meerdere veiligheidsrapporten, memo’s en raadsbrieven zeer uitgebreid op de hoogte gesteld van de groeiende onveilige situatie voor de bewoners en de R&Z verenigingen in de Nieuwe Haven.


Omroep Gelderland - Woonboten Nieuwehaven Arnhem moeten weg -  Ronduit onbeschoft en kwaadaardig

Woonboten Nieuwehaven moeten Weg

Wethouder van Dellen beloofde vier maanden geleden dat hij de bewoners niet het mes op de keel zou zetten.


De beloftes van de Arnhemse wethouder blijken echter niets voor te stellen. Zijn College stuurde vandaag alle bewoners een brief met een aanbod en ultimatum. Slikken of stikken was de boodschap. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan.


de Onderstroom Online Nieuwsbrief

de Onderstroom Online

De 9 organisaties die strijden voor een  gezond en eerlijk Arnhem zijn een samenwerking aangegaan met Rozet.


Het samenwerkingsverband komt samen in de Stadskeuken van Arnhem en streeft naast de gezamenlijke doelen die ten goede komen aan de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst ook een kenniscloud na.


Zembla - Gokken met Bagger - Rosandepolder Arnhem Grindgat

ZEMBLA - Gokken met Bagger in Arnhem

Al meer dan tien jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en lichtvervuilde grond.


In totaal gaat het om minstens honderd miljoen kubieke meter grond met vaak vervuilende stoffen dat in plassen zoals de Rosandepolder en het Grindgat in Arnhem terecht is gekomen blijkt uit de uitzending van Zembla, 


Wethouder Jan van Dellen en beleidsadviseur Thor Smits beloven nogmaals oplossing voor woonbotendossier

Thor Smits & Jan van Dellen op Bezoek

15 augustus 2019 waren wethouder Jan van Dellen en beleidsadviseur Thor Smits op bezoek bij de AWN & Arnhems Peil.


De wethouder benadrukte nogmaals dat hij het een hele vervelende zaak vond voor de woonbootbewoners en dat hij nog voor het einde van het jaar met een oplossing komt. Thor Smits gaf aan dat er 3 opties werden onderzocht waaronder uitkoop.


Omroep Gelderland wethouder van Dellen beloofd nog dit jaar oplossing voor woonboten NIeuwe Haven Arnhem

Nog dit jaar oplossing Woonboten

Er komt nog dit jaar een oplossing voor de woonbootbewoners in de Nieuwe Haven.


Dat belooft de gemeente. De huidige ligplaatsen voor de veertien woonboten zijn al jaren geleden ongewenst verklaard. Wethouder Jan van Dellen bevestigt dat de huidige situatie niet langer kan. Toch heerst er nog enige twijfel en argwaan bij een aantal woonbootbewoners.


arnhemspeil stand van zaken mbt het niet voldoen aan de inspannings en resultaatverplichting tav het woonbotendossier gemeente arnhem

Dringend Appel Arnhems Peil

Arnhems Peil heeft vandaag een pittige brief met dringend appel ingediend bij B&W en de gemeenteraad van Arnhem.


Vorige week publiceerde de Gelderlander een artikel over de ombudsman die in verwarring was gebracht. De belofte van de burgemeester dat hij het probleem met de woonboten voor 2020 gaat oplossen staat hiermee op losse schroeven. 


NAP bestuursleden sturen Brandbrief aan College van B&W i.v.m. WoonbotenDossier Nieuwehaven

NAP Bestuur stuurt Brandbrief naar B&W

De bestuursleden van het NAP hebben een brandbrief geschreven aan het college van B&W t.a.v. het woonbotendossier.

 

In de brief met een verwijzing naar de achtergrond, de gemaakte afspraken en verplichting voor de gemeente t.a.v. woonbotendossier stond tevens dat de handelswijze van de gemeente tot nu toe, laf en ondoordacht is geweest.


Burgemeester Arnhem beloofd oplossing woonbotendossier voor het einde van het jaar

Burgemeester belooft Oplossing

Tijden het overleg met de Ombudsman heeft de burgemeester beloofd om het probleem t.a.v. het woonbotendossier voor het einde van het jaar op te lossen.


Ondanks dat de gemeente Arnhem heeft aangegeven niet naar de aangeboden oplossingen te willen kijken beloofde de burgemeester nog dit jaar het woonboten-dossier te  zullen afsluiten.


Lichtende nachtwolken boven Arnhem Foto van Jan Adelaar Nieuwehaven

Stichting Arnhems Peil

Arnhems Peil is sinds vandaag officieel een stichting waardoor we juridisch de slagkracht hebben om zaken te regelen.

Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, diensten
en gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem door middel van het ondersteunen & opzetten van activiteiten.


de Gelderlander Nationale Ombudsman bemoeit zich met woonboten Arnhem

WoonbotenDossier in de Gelderlander

Eric van der Veght heeft vandaag een artikel geschreven in de Gelderlander over  het woonbotendossier van Arnhem.


Hij benoemd hierin de brief van de Ombudsman met vragen aan het college van Arnhem over een oplossing voor de gevaarlijke ligplaatsen.  De betreffende woonboten liggen op een niet gewenste en steeds gevaarlijker wordende locatie.


Arnhems Peil De Nieuwe Haven een Korte Geschiedenis

Nieuwe Haven een Korte Geschiedenis

Aanpalend aan de Nieuwe Haven kwam na de Tweede Wereldoorlog het bedrijventerrein Kleefse Waard.


Deze naam herinnert ons nog aan het feit dat dit gebied nog niet zo lang bij Nederland hoort. Dit terrein hoorde bij het hertogdom Kleef. Het werd pas in 1816, na het Congres van Wenen, bij Nederland gevoegd.


Petitie tegen de Biomassa Centrale Veolia IPKW

Petitie tegen de Biomassacentrale

Zonder enig overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland een vergunning af gegeven voor een biomassacentrale.

 

De uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens onderzoek van het RIVM. Arnhemmers kunnen nog dit jaar schadelijke uitstoot van fijnstof, stikstofoxide en stank overlast verwachten. Wij eisen daarom sluiting van de centrale.


Interventie nationale ombudsman in woonbotendossier gemeente Arnhem

Interventie in het Woonbotendossier

De nationale ombudsman heeft vandaag de interventie brief verzonden aan burgemeester Marchouch van Arnhem.

 

Vorig jaar moest de ombudsman ook al ingrijpen in het woonbotendossier van de gemeente Arnhem. Toen liet de ambtenarij het afweten in de zaak met een onveilige ligplaats in de nieuwe haven wat een aanvaring met een olietanker opleverde. 

 

Nieuw Arnhems Peil in de Arnhemse Koerier

Arnhems Peil in de Arnhemse Koerier

Erlend Josephy heeft een stuk over Arnhems Peil geschreven welke vandaag in de Arnhemse Koerier is verschenen.

 

In de rapportage wordt o.a. verwezen naar de afspraken die in 2007 met de gemeente gemaakt zijn t.a.v. het binnen 5 jaar realiseren van veilige ligplaatsen voor de woonboten in de nieuwe haven die nu op een ongewenst verklaarde plek liggen.


Voortgang WoonbotenDossier Gemeente Arnhem

Voortgang WoonbotenDossier Arnhem

De gemeente Arnhem is in 2007 een inspannings- en resultaatverplichting aangegaan t.a.v. dit dossier.


Uiterlijk juli 2012 zou de gemeente uitzicht bieden op gewenste locaties voor woonbootbewoners die om veiligheidsredenen ongewenst waren verklaard. Wij hebben de afspraken samengevat en beschikbaar gesteld.


Gemeente Arnhem Visie op de Nieuwe haven

Visie op de Nieuwe haven van Arnhem

De Nieuwe haven wordt door diverse doelgroepen gebruikten dit leidt tot onveilige situaties. 

De gemeente wil het gesprek aan gaan over het gebied om de kansen en knelpunten vast te stellen. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het gebied af en op welke wijze kan het gebied zich profileren?


Gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel onder vuur.

Topambtenaar Arnhem Onder Vuur

Het zit gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel niet mee.

Waar hij afgelopen week nog onder vuur van de gemeenteraad van Arnhem kwam te liggen vanwege zijn door derden betaalde congres bezoek aan Saoedi-Arabie, krijgt hij nu weer forse kritiek te voorduren van de woonbootbewoners voor zijn optreden in het woonbotendossier.


Woonbootbewoners uit de Nieuwe Haven van Arnhem zoeken uit of het NAP weer geactiveerd kan worden.

NAP Overleg Opgestart

Tijdens het overleg met de woonbootbewoners uit de Nieuwe Haven is besloten om uit te zoeken of het NAP weer geactiveerd kan worden.

 

Het Normaal Arnhems Peil (NAP) is begin deze eeuw opgericht om de belangen van alle woonbootbewoners in Arnhem te behartigen. Er liggen nu nog 15 woonboten in Arnhem zonder gewenste ligplaats.


Woonbootbewoners Nieuwe haven willen wel naar Meinerswijk.

Woonboten Arnhem naar Meinerswijk?

De Arnhemse woonbootbewoners in de Nieuwe haven willen
wel verhuizen naar Meinerswijk

 

Bewoners van woonboten in de Nieuwe Haven zijn de onveilige situatie zat.
Meinerswijk zou een prachtige ligplaats zijn, maar in de plannen voor het gebied komt ondanks de resultaat- en inspannings verplichting geen woonschip voor.


Nationale Ombudsman trekt woonbotendossier van de gemeente Arnhem vlot.

Ombudsman en het Woonbotendossier

De nationale ombudsman heeft het al jaren voortslepende woonbotendossier van de gemeente Arnhem losgetrokken.

 

Het dossier loopt al sinds het begin van de eeuw. Dat er na al die jaren alsnog een oplossing lijkt te komen, komt omdat de gemeente Arnhem een nieuw team medewerkers nog eens met een frisse blik naar de zaak heeft laten kijken.

 

Aanvaring tussen olietanker en woonboot in Arnhem

Olietanker vaart Woonboot aan

De olietanker van de Shell wilde aanmeren, maar raakte door de harde wind uit koers. Daardoor klapte het 110 meter lange schip
enkele malen tegen de woonboot aan.


 De gevolgen van de aanvaring betrof 25.ooo euro schade, een flink trauma voor de bewoners en een interventie van de Nationale Ombudsman. De gemeente was al sinds 2004 op de hoogte van het gevaar.


Nieuw Arnhems Peil dient bezwaar in op bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk wegens ontbreken woonboot locaties.

Zienswijze Bestemmingsplan

De gemeente Arnhem heeft in 2007 een resultaatverplichting op zich genomen

om een nieuwe locatie voor minimaal 35 woonboten te ontwikkelen.

 

De opgave voor het ontwikkelen van

een locatie voor woonboten is opgenomen als randvoorwaarde voor het te ontwikkelen gebied Stadsblokken / Meinerswijk in Arnhem


Nieuw Arnhems Peil dient WOB verzoek in mbt woonboten dossier gemeente Arnhem

Arnhems Peil Dient Wob Verzoek In

Het Nieuw Arnhems Peil heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Arnhem t.b.v. het inzien van alle documenten uit het woonbotendossier.

 

Alle documentatie zal beschikbaar worden gesteld op de Documentatie Dok pagina van Arnhems Peil. Abboneer u hier op de  nieuwsbrief  zodat u op de hoogte blijft van alle publicaties.

 

Arnhems Peil opent Documentatie Dok

Arnhems Peil Documentatie Dok

Het documentatie dok van Arnhems Peil bevat alle haven en water gerelateerde documenten voor de gemeente Arnhem.


Zoekt u een 'verdwenen' gemeenteraad stuk, het APV, een bestemmingsplan, een uitspraak van de rechter, raad van state of de ombudsman of bent u op zoek naar de nieuwsbrief van de havendienst? Grote kans dat wij hem in het dok hebben staan.


Onderzoek Veiligheid Nieuwe Haven Arnhem

Onderzoek Veiligheid Nieuwe Haven

1: Invaart grote schepen langs jachthaven en woonschepen.

2: Verschillende scheepvaartbewegingen door elkaar.

3: Milieuver.ontreiniging en overlast in woon/recreatiegebied.

4: Problemen bij hoog water.

 

Punt 1 heeft prioriteit om slachtoffers te voorkomen.


Bijna zestig incidenten in Nieuwe Haven in Arnhem

Nieuwe Haven Arnhem Levensgevaarlijk

De circa vijftien woonboten in de Nieuwe Haven in Arnhem liggen daar op een levensgevaarlijke plek. 


Bijna zestig incidenten, waarvan achttien aanvaringen, telde de gemeente Arnhem de afgelopen vijftien jaar.

De gemeente noemt de ligging van woonboten in de Nieuwe Haven onwenselijk.


Woonboten Dossier Gemeente Arnhem

Arnhem Beloofd Gewenste Ligplaatsen

In 2007 heeft de gemeente Arnhem vastgelegd dat er uiterlijk in 2012 uitzicht geboden zou worden op een gewenste ligplaats voor alle woonboten.

 

Deze toezegging is destijds op papier gezet om te voorkomen dat woonboot bewoners in de illegaliteit zouden komen nadat de gemeente de bestaande plekken als ongewenst bestempeld had.