Nieuwe Haven

Nieuwe Haven / Malburger Haven van Arnhem


In 1603 werd aan de oostkant van Arnhem de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


Nieuwe Haven

Gemeente Arnhem


In 1603 werd aan de oostkant van de stad de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


In 1603 werd aan de oostkant van de stad de Nieuwe Haven aangelegd, inclusief een nieuwe kraan in 1610. 


Vervuiling Bilition

De Malburgerhaven, waar Billiton al die tijd zijn afvalwater op heeft geloosd, behoorde tot de top-tien van ernstig vervuilde locaties in Nederland. In 2007 werd de haven voor 11 miljoen euro gesaneerd.  Het zwaar vervuilde slib afkomstig uit de Malburgerhaven in Arnhem bevatte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De haven werd in de oorlog zwaar gebombardeerd. Het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht telde 75.000 verdachte objecten.Roei & Zeilvereniging Jason

De plannen van de gemeente met de Malburgerhaven (industrie; toenemend scheepvaartverkeer; dempen
dwarshaven) maken deze op den duur ongeschikt als roeilocatie. Het roeibestuur van Jason heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de verschillende bestemmingsplannen en heeft zich actief gemengd in de discussies rond alternatieve locaties met als meest beloftevol het gebied Stadsblokken/Meinerswijk.

Misti - Scheepsreparatiebedrijf Arnhem

Gemeente Arnhem


De drijvende bok van Scheepsreparatiebedrijf Arnhem B.V. komt in een pril zonnetje de Nieuwehaven binnen varen. Prachtig gezicht. 


Ando en zijn prachtige zeilbootje

Gemeente Arnhem


Ando heeft al jaren een scheepsreparatiebedrijf in de Nieuwe Haven van Arnhem waar hij gespecialiseerd is in het herstellen van oude geklonken schepen.