Klimaatacties

Het is tijd voor een Klimaatkieswijzer gebaseerd op het stemgedrag van de politieke partijen in de gemeenteraad.


Kieswijzers worden meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Maar tussen wat partijen vooraf beloven en hoe zij zich daarna gedragen, zit vaak een groot verschil. Daarom hebben we vanuit De Klimaatcoalitie & De Bomenbond in samenwerking met Burgerplatform een klimaatkieswijzer gemaakt, gebaseerd op het stemgedrag van de raadsleden in de afgelopen vier jaar.  Ook benieuwd naar hoe groen jouw partij daadwerkelijk stemt?


RED HET STERREBOS!

Op 28 januari 2022 bezetten bosbeschermers het Sterrebos in Limburg, om het te beschermen tegen de kap door VDL Nedcar.


De autofabrikant wil het eeuwenoude bos kappen voor een nieuwe productielijn. Als het aan VDL Nedcar en de Provincie Limburg ligt, worden driekwart van het 200 jaar oude Sterrebos, en een populierenbos, gekapt. In een tijd van klimaatverandering en een biodiversiteitscrisis moeten we er juist alles aan doen om bestaande bossen te behouden! 


Red het Sterrebos - De bezetting van het Sterrebos Youtube Video
Red het Sterrebos Nieuws

De Klimaatcoalitie is solidair met de actievoerders & bosbeschermers van het Sterrebos in Limburg en verzoekt de betrokken partijen om af te zien van de kap en de mensenrechten van de actievoerders te respecteren.

Wil jij deze actie ook steunen? 


Waarom zijn wij tegen de kap van het Sterrebos?

We moeten klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit herstellen. Het kappen van een oud bos voor een mogelijk financieel gunstigere variant van een autofabriek staat daar haaks tegenover. Het Sterrebos is een uniek, rustig, verwilderd bos. Omdat het niet wordt onderhouden en er geen paden doorheen lopen is het een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels en nog meer (beschermde) diersoorten. Veel van de bomen, vooral eiken, zijn al 200 jaar oud.


Wij verzoeken;

  • VDL Nedcar, om per direct af te zien van de kap van het Sterrebos.
  • Provincie Limburg, om VDL Nedcar te manen om af te zien van de kap van het Sterrebos.
  • Burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, om de rechten van de actievoerders te respecteren en VDL Nedcar te verzoeken om af te zien van de kap van het Sterrebos.
  • Rivian om alle onderhandelingen met VDL Nedcar te staken totdat het behoud van het gehele Sterrebos gegarandeerd wordt.


Roep de Klimaat noodtoestand uit!

De klimaatcrisis is nu! Wereldwijd zien we steeds extremer weer, uitsterving van soorten en toename van schaarste en conflict. Die gevolgen worden alleen maar erger als we niets doen. De Klimaatcoalitie roept de gemeentes en de provincies op om de klimaat-noodtoestand uit te roepen en hiernaar te handelen.


Klimaatcoalitie - Roep de noodtoestand uit youtube video

Waarom een klimaat-noodtoestand?
Dat is niet zomaar een symbolische daad. Échte verandering begint met erkennen dat we in een noodsituatie verkeren. De Verenigde Naties hebben overheden wereldwijd gevraagd om de klimaat-noodtoestand uit te roepen. Vele steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Groningen, Haarlem, Utrecht, Nijmegen & Rotterdam, kondigden de klimaat-noodtoestand al af. Heeft jouw stad of provincie de Klimaatnoodtoestand nog niet uitgeroepen? Ga dan snel naar onze actiepagina en onderteken de petitie. Staat jouw stad of provincie nog niet in de lijst? Neem dan contact op en dan maken we samen een petitie voor je aan.


Klimaatmars 2021

Klimaatcoalitie - Klimaatmars 2021 - Amsterdam aftermovie

De klimaatcrisis is nu.

Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnood en het Kabinet doet al jaren te weinig. Daarom gingen we zaterdag 6 november massaal de straat op tijdens de Klimaatmars 2021.


Meer dan 40.000 deelnemers deden mee aan de Klimaatmars 2021 en eisten van het kabinet dat ze in actie komt met ambitieuze en eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan.  Omdat iedere seconde telt, gaan we ook na de Klimaatmars door met actievoeren voor een leefbaar klimaat. En jouw deelname is natuurlijk onwijs belangrijk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van grote acties en bekijk bij welke lokale groepen je je kunt aansluiten: www.klimaatmars2021.nl

Manifest

klimaatcoalitie-video-stop-ecocide-manifestatie-2021

Maak Ecocide Strafbaar

Op 12 oktober presenteerde Stop Ecocide Nederland het manifest “Nederland, pak de teugels van de toekomst” aan politiek Den Haag. Een stoet rechtenstudenten vergezelde Vrouwe Justitia van het Vredespaleis naar het parlementsgebouw. 

De Klimaatcoalitie eist dat ecocide - de grootschalige vernietiging van ecosystemen - een internationale misdaad wordt die vervolgd kan worden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.


ABP, HET DUURT TE LANG ACTIE


Op 25 juni 2021 hebben we demonstraties uitgevoerd om pensioenfonds ABP op te roepen om te stoppen met fossiel. 


Ons huis staat in brand. De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds erger. ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, gooit olie op het vuur door €17,4 miljard te investeren in de fossiele industrie.


Wij roepen pensioenfonds ABP op:

  1. Stop met het financieren van de klimaatcrisis: divesteer uit olie, kolen en gas
  2. Investeer in rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis


Komt straks jouw eigen pensioen van het ABP? Je moet er toch niet aan denken dat je oudedagvoorziening ervoor zorgt dat jouw eigen kinderen en kleinkinderen geen leefbare toekomst meer zullen hebben?! Daarom roepen wij de aandeelhouders op om fossiel te laten vallen.


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Daarom gaan wij de straat op! 

Doe je mee? Meld je aan.Meer weten over deze actie? Ga naar:  gofossilfree.org/nl/duurt-te-lang


KLIMAATRECHTVAARDIGHEID NU


Op 27 juni 2021 zijn er landelijk fietsacties gehouden om klimaatrechtvaardigheid te eisen van onze overheid.


Dezelfde partijen die de afgelopen jaren effectief en rechtvaardig klimaatbeleid met opzet vertraagden, kunnen na afgelopen verkiezingen weer op een meerderheid rekenen.


We kunnen ons niet nog eens vier jaar Rutte IV veroorloven. Het gevaar van neoliberaal klimaatbeleid is dat het de problemen niet oplost terwijl de ongelijkheid toeneemt. Dit is koren op de molen van extreemrechtse partijen zoals FvD en PVV. In plaats daarvan moeten we de rekening neerleggen bij de fossiele industrie en de 1% rijkste Nederlanders. Dat is waarom wij tijdens het zesjarige jubileum van het Urgendavonnis de straat op gaan om NU klimaatrechtvaardigheid te eisen.


Sluit de kolencentrales en stop olie en gaswinning, zonder compensatie voor fossiele bedrijven en investeerders. Investeer in een decentrale en duurzame energievoorziening die in de eerste plaats bestaat uit zon en wind.


Stimuleer lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen. Maak werk van serieuze en representatieve burgerinspraak en openbaar vervoer moet uitgebreid en gratis toegankelijk gemaakt wordt. Huizen moeten kosteloos en op grote schaal worden geïsoleerd en dit werk moet goed betaald worden. Zorg ervoor dat arbeiders uit sectoren die ontmanteld moeten worden, zoals de luchtvaart en fossiele industrie recht hebben op compensatie en passend vervangend werk.


Klimaatrechtvaardigheid NU

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen, is er ontzettend veel werk te doen. 


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Mee eens? Meld je dan aan!


De Klimaatwakers


De Klimaatwakers

DE WACHT HOUDEN VOOR EEN LEEFBARE PLANEETDe Klimaatwakers

Tijdens de gehele formatieperiode waken de Klimaatwakers voor het klimaat. Overdag op de Bezuidenhoutseweg tegenover de Tweede Kamer (voorheen bij het Catshuis) en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland.


Waak jij mee?


klimaatcoalitie-video-de-klimaatwakers

We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.’’


Meer weten over deze actie?

Ga naar: https://deklimaatwakers.nl/

Echt groen energie adviesEnergieleveranciers zeggen allemaal dat ze groene energie verkopen maar dat kan helemaal niet want zoveel groene energie wordt er helemaal niet opgewekt. Daarom hebben wij onderzocht welke energieleveranciers echt helemaal groen zijn, zonder fossiel, zonder biomassa en volledig lokaal opgewekt. In ons onderzoeksrapport beschrijven wij hoe we tot deze conclusies gekomen zijn. Zes Nederlandse leveranciers blijken volledig groen. Stap over naar één van de Echt Groene Energieleveranciers.  


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar OM Nieuwe Energie
Overstappen naar Vrijopnaam
Overstappen naar EnergyZero

SHELL MUST FALL ACTIE


Op 18 mei 2021 zijn een groot aantal landelijke en wereldwijde demonstraties en acties uitgevoerd waarin werd opgeroepen Shell te ontmantelen en een wereld zonder Shell te realiseren.


Onder de noemer Shell Must Fall werken verschillende groepen, waaronder Code Rood, Climate Liberation Bloc (CLuB), Gastivists, Fossil Free Culture NL, Extinction Rebellion en organisaties van de Klimaatcoalitie samen aan een toekomst zonder Shell. Ook vanuit het buitenland hebben groepen  actief bijgedragen aan de campagne en de geplande massale acties.


Die actie is vooraf gegaan met een ‘alternatieve aandeelhouders vergadering’, waarin burgers, wetenschappers, opiniemakers en afgevaardigden van lokale gemeenschappen die direct te maken hebben met Shell, besproken hebben wat er nodig is om een multinational als Shell te stoppen en hoe een toekomst zonder Shell er uit kan zien. 


De ontmanteling van Shell is noodzakelijk om verdere klimaatverandering te stoppen, gezien Shell’s lange geschiedenis van ontkennen, greenwashing, corruptie, belastingontduiking en mensenrechtenschendingen.  


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Als wij zeggen dat we Shell met alle mogelijke middelen moeten ontmantelen, impliceren we daarmee ook de ontmanteling van het kapitalistische, koloniale systeem van uitbuiting waaruit Shell is ontstaan en waarin Shell heeft kunnen gedijen ten koste van mensen en de planeet. Mee eens? Meld je dan aan.


KLIMAATALARM

Bekijk de aftermovie van het Arnhemse klimaatAlarm van 14 maart

De Arnhemse Klimaatmars & Klimaatalarm - 2021


De verkiezingen staan voor de deur en het klimaat wacht niet. Vanwege corona kiezen we ervoor deze klimaatmars anders te doen. We slaan het #Klimaatalarm! Op meerdere locaties door heel Nederland laten we samen één geluid horen. We willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.


De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten, in binnen- en buitenland? Of kiezen we nu voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende drinkwater?


Laten we de miljardensteun die nu is vrijgemaakt gebruiken om Nederland eerlijker en groener te maken. De overheid geeft miljarden euro’s aan grote vervuilende bedrijven in de vorm van subsidies, leningen en belastingvoordelen. Dit gaat ten koste van gezinnen en kleine ondernemers. De overheid kan ons belastinggeld maar 1 keer uitgeven. Nu maakt ons belastinggeld de klimaatcrisis erger. Dat moet anders.


Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland. De overheid moet erop toezien dat bedrijven hun verantwoordelijk nemen om te verduurzamen. Op eigen kosten. Wij kiezen mensen boven vervuilende bedrijven.


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Op 17 maart zijn de verkiezingen. Op 14 maart laten wij van ons horen. Een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Jouw stem is van levensbelang. App of bel je vrienden en doe mee met de Klimaatmars in Arnhem.


Samen zorgen wij dat iedereen kiest voor klimaat! Meer informatie over de landelijke Klimaatmars vind je op www.klimaatmars2021.nl


MELD JE AAN VOOR DE ARNHEMSE KLIMAATMARS & ALARM 2021De klimaatmars gaat door! Dit jaar organiseert de Klimaatmars Coalitie evenementen door het land heen. Zo kunnen we op een veilige manier samen strijden voor een beter klimaat. Want ook tijdens de coronacrisis moeten we die andere crisis, de klimaatcrisis, niet vergeten. Ben jij er bij op 14 maart  in Arnhem? Leuk! Meld je direct aan!


LET OP  De gemeente Arnhem heeft  akkoord gegeven op onze aanmelding van 9 december 2020 voor de manifestatie "Klimaatmars Arnhem"  op 14 maart 2021 voor 1000 deelnemers.


Begin maart ontvingen we de mededeling van de gemeente dat er nog maar 650 deelnemers mee mogen doen op het plein voor het Provinciehuis en vlak voor het KlimaatAlarm werd dat aantal deelnemers verlaagt naar 500.


De zaterdag voor het KlimaatAlarm hebben we dat maximaal aantal aanmeldingen ontvangen voor deelname op locatie. U kunt zich nu enkel nog aanmelden als online deelnemer!


klimaatcoalitie-klimaatmars-corona-maatregelen