Stop de Biomassacentrale

Stop de Biomassacentrale in Arnhem

 

Zonder enig overleg met omwonenden heeft Provincie Gelderland een vergunning gegeven voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem.

 

Met 76 miljoen euro aan subsidie wordt er een biomassa-installatie gebouwd die hout gaat verbranden uit de omtrek van 100 km rondom Arnhem. Hiermee lopen onze bomen groot gevaar gestroopt te worden voor brandstof.


270 volle vrachtauto's per maand gaan er heen en weer rijden!


De uitstoot is aantoonbaar giftig en schadelijk bevonden volgens het onderzoek van RIVM. Bewoners lopen risico op uitstoot van schadelijke stoffen en kunnen stankoverlast verwachten. 


De vergunningaanvraag voor de centrale in Arnhem blijkt op meerdere punten afgegeven te zijn op onjuiste of achterhaalde gegevens. Wij vinden daarom dat de biomassacentrale van Veolia er niet mag komen.

2020-10-08-edspeco-proforestation-webinar-laat-bomen-groeien

IPCC - Proforestation - Laat Bossen Groeien

EDSP ECO


Een overweldigend aantal onderzoeken van over de hele wereld toont aan dat het ‘beheren’ van bossen op meerdere manieren funest is voor de bossen zelf, voor de rest van de natuur en voor het klimaat.
William R. Moomaw emeritus hoogleraar internationaal milieubeleid, hoofdauteur van verschillende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waaronder de coördinerend hoofdauteur van het hoofdstuk over de vermindering van broeikasgasemissies uit 2001 en hoofdauteur van het IPCC Fourth Assessment Report 2007 Hoofdstuk 4: Energievoorziening ter beperking van het klimaat heeft begin oktober 2020 een zeer uitgebreid en duidelijke webinar gegeven over dit onderwerp.


2020-06-30-thefab-nos-ser-advies-aan-kabinet-subsidies-voor-biomassa-als-energiebron-zo-snel-mogelijk-afbouwen

SER advies - Subsidie op Biomassa Afbouwen

NOS


Voor de subsidie voor biomassa zijn miljarden euro's uitgetrokken. In het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord voor Nederland speelt biomassa een belangrijke rol, in meerdere sectoren. Het advies van de SER moet een einde maken aan een steeds hoger oplopende discussie over biomassa. De grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de daarvoor ingezette subsidies passen niet in de fase waarin de energietransitie nu is aanbeland, aldus de SER. De Raad pleit er ook voor om "zo min mogelijk onderscheid te maken tussen productie- en nevenstromen en de term reststroom te vermijden".


2020-06-30-thefab-nos-ser-advies-aan-kabinet-subsidies-voor-biomassa-als-energiebron-zo-snel-mogelijk-afbouwen

De Hofbar uitzending- PBL Biomassa Rapport

NPO2


Met dank aan de filmcrew van de Hofbar (TVBV) voor de videobeelden van deze speciale editie voor de Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales. Het PBL-rapport over 'de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland' geeft niet de nodige aanbevelingen voor een goed klimaatbeleid en stelt dat het Nederlandse klimaatbeleid niet zonder verbranding van biomassa kan. Deze verklaring is onjuist. Integendeel, biomassaverbranding vergroot het klimaatprobleem, veroorzaakt schade aan onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst.  Greenpeace verklaarde dat het rapport een laf en PBL onwaardig rapport was, Johan Vollenbroek stelde dat het rapport alle essentiële zaken miste en de Federatie tegen Biomassacentrales & Ontbossing is het daarmee eens.


2020-05-10-nos-pbl-onderzoek-over-biomassa-slaat-plank-volkomen-mis

PBL Biomassa Rapport Slaat Plank Mis

NOS


Greenpeace noemde het een laf- en PBL onwaardig rapport en Johan Vollenbroek en de Landelijke Federatie tegen biomassacentrales vragen zich af wat er met het PBL aan de hand is. Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het alleen boekhoudkundig bekijkt wel ja. Kijk je naar de levenscyclus van biomassa als hernieuwbare grondstof, dan zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde.


2014-03-03-gov-nl-pbl-koolstofschuld-biomassa-5-tot-100-plus-jaar

PBL - Koolstofschuld Biomassa 50 tot 100+ jaar

www.the-fab.org


Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl afgelopen week Urgenda in tegenlicht nog eens duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.


2020-03-04-arnhemspeil-inspraak-rondetafelgesprek-biomassa-provincie-gelderland

Rondetafelgesprek Provincie Gelderland

www.biomassazaak.nl


Tijdens onze drie minuten inspreektijd bij de Provincie Gelderland over de inzet van biomassa hebben we de allerhoogste rechter en 10 van de meest gerenomeerde wetenschappers in Nederland het woord laten voeren om uit te leggen waarom het verbranden van houtige biomassa funest voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst is. Wij stellen de politiek en bedrijven aansprakelijk die ons belastinggeld gebruiken om ons land te verpesten. Help je ons mee? Ga naar www.biomassazaak.nl 


2020-16-04-thefab-stopbiomassa-actie-van-de-federatie-tegen-biomassacentrales

#StopBiomassa Actie Landelijke Federatie

www.the-fab.org


De Federatie tegen Biomassacentrales (www.the-fab.org) komt in actie. We demonstreren online tegen biomassacentrales en ontbossing. Het verbranden van bomen vormt een grote bedreiging voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. De demonstratie wordt ondersteund door 40 Nederlandse organisaties, 200 internationale organisaties, 1000 wetenschappers en alle politieke partijen die zich bekommeren om jouw gezondheid en toekomst.Doe jij met ons mee? https://the-fab.org/index.html#stop-biomassa-actie


2020-03-01-arnhemspeil-edsp-eco-de-biomassa-zaak

Steun ons in de Biomassa Zaak

www.biomassazaak.nl


De hoogste rechter in Nederland heeft in de Urgenda Klimaatzaak geoordeeld dat de huidige generatie Nederlanders reële kans heeft om te sterven aan de gevolgen van de CO2-uitstoot en dat de Nederlandse Staat verplicht is om die uitstoot voor eind 2020 met 25% te verminderen. Wij laten in deze video de directeur van Urgenda en 10 Nederlandse wetenschappers aan het woord die uitleggen waarom de politiek zich schuldig maakt aan het niet nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit het oordeel van de rechter. Wij stellen de politiek en bedrijven aansprakelijk. Help je ons mee?

Ga naar www.biomassazaak.nl 


2020-02-28-npo2-wnl-biomassa-blijkt-helemaal-niet-zo-duurzaam-niet-goed-doordacht-door-de-politiek

Biomassa niet duurzaam & niet goed doordacht

NPO2 / WNL


Biomassa blijkt helemaal niet zo groen te zijn. Biomassa zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan steenkolen blijkt op basis van een onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren. Het verbranden van hout in biomassacentrales om elektriciteit op te wekken levert twintig procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op vergeleken met stroom dat uit een kolencentrale komt, concludeert adviesbureau DNV GL. (voormalige KEMA). Lees verder: https://wnl.tv/2019/10/30/biomassa-blijkt-helemaal-niet-zo-duurzaam-niet-goed-doordacht-door-politiek/


EenVandaag - Om onze klimaatdoelen te halen wordt in de VS het landschap volledig verwoest

Landschap VS volledig verwoest

EenVandaag


In de VS wordt in razend tempo bos gekapt om te voorzien in de groeiende vraag naar biomassa in Europa. Ook het Nederlandse kabinet houdt vast aan biomassa als duurzame oplossing. Tot grote frustratie van veel Amerikanen. "Het landschap hier is volledig verwoest." Maar de kritiek groeit. Zo stellen invloedrijke Europese wetenschappers dat biomassa helemaal niet duurzaam is. Lees verder:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/


Arnhemse BomenBond - MondDood actie Provinciehuis Gelderland

MondDood actie Provinciehuis Gelderland

Arnhemse BomenBond


De Monddood Actie van de Arnhemse Bomenbond was een groot succes. Vandaag konden de Statenleden van Provincie Gelderland niet om ons heen. Meer dan 70 bezorgde Arnhemmers heetten hen vandaag welkom in het Provinciehuis en fluisterden hen wat verstand in. Fluisterend en met spanddoeken hebben wij zachtjes maar opvallend laten weten dat Arnhemmers het niet pikken dat biomassacentrales onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst kapot maken


NPO2 - de Hofbar - Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid?

Biomassacentrales zijn slecht voor je gezondheid

NPO2 de Hofbar


Ruim 11 miljard euro subsidiegeld gaat naar de bouw van ruim 600 biomassacentrales. Maar zijn die wel zo gezond voor omwonenden? De bezorgdheid neemt toe maar de politiek wil door met de bouw van de centrales. Reden voor een pittig debat in de Hofbar op NPO2 met aan tafel Jeroen en Marloes Spaander van de FAB / Arnhems Peil, wetenschapper David Smeulders, en directeur NVDE Olof van der Gaag. In de filmpjes zie je Fenna Swart van de FAB / Comité Schone Lucht en bosbouwer Leffert Oldenkamp.


NPO2 - de Hofbar - Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid?

Opnieuw protest tegen de biomassacentrale

Omroep Gelderlander Nieuws


De omstreden biomassacentralevan Veolia draait nog niet op volle toeren, maar is al wel aan het proefdraaien. Dit tot ongenoegen van de Arnhemse Bomenbond die blijft strijden tegen de centrale. Er is in Arnhem veel bezwaar tegen de biomassacentrale. Inmiddels is de centrale twee weken aan het proefdraaien ook al lopen er nog ruim 150 bezwaren om de vergunningen aan te vechten. Een onafhankelijke commissie zal volgende maand een advies geven aan de provincie die een besluit neemt over de bezwaren.


Wat zijn de gevolgen voor Arnhem & voor de rest van de wereld als we niets doen?

IPCC


Afgezien van de uitstoot van gevaarlijke stoffen boven onze stad waardoor Arnhemmers gemiddeld dertien maanden eerder dood zullen gaan waarschuwd het IPCC in hun rapport van 2019 voor een wereldwijde climaatcrisis met vergaande gevolgen als we niet vandaag nog actie ondernemen. Het IPCC rapport is gebasseerd op 6000 onderzoeksresultaten en bevat een samenvatting voor alle gemeenteraadsleden of de leden van de Provinciale Staten.


Over de hele wereld wordt op dit moment gedebatteerd over het

uitroepen van een klimaatcrisis en in Arnhem praten we over het

verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week.

Protestactie tegen Biomassacentrale in Arnhem

Hart van Nederland


Bezorgde inwoners hebben maandag in Arnhem meegedaan aan een lawaaiprotest tegen een biomassacentrale die binnenkort in gebruik wordt genomen. Ze vrezen voor hun gezondheid. De demonstranten eisen al langer dat de houtgestookte biomassacentrale niet opengaat. Ze vrezen dat de rook uit de schoorstenen schadelijk is voor hun gezondheid. Een meerderheid van de Arnhemse raad wil ook geen centrale, maar de gemeente gaat er niet over. Lees verder https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/demonstratie-biomassacentrale-arnhem/


Schadelijke Uitstoot Biomassacentrales

Hart van Nederland


Biomassacentrales stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan we dachten, zelfs meer dan kolencentrales. Toch hoeven ze niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. De coalitie wil daarom dat er maatregelen worden genomen. Maar waar staan die installaties? Nou, o.a. bij ons in Arnhem dus. In Winschoten bleek de schadelijke uitstoot zo ver boven de norm te liggen dat hij uit moest.
En wat doet het College van B&W in Arnhem? Helemaal niets...

Lees verder: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/waar-staan-de-schadelijke-biomassacentrales-in-nederland/


Overstapcampagne Biomassavrije Energie

the-fab


Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom afneemt, dan hoeft het ook niet gebruikt te worden. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd en hebben we de Overstapcampagne Biomassavrije Energieleverancier opgestart. De overstapactie is bedoeld om afnemers van energie van biomassacentrales bewust te maken van het vervuilende karakter van de centrales. In ons Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe wij het onderzoek hebben uitgevoerd en elke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa: www.the-fab.org

Subsidie op pelletkachels weggegooid geld

Kassa


Hoogleraar ecologie Louise Vet aan de Wageningen Universiteit noemt de subsidie op pelletkachels weggegooid geld. "Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Dat is al jaren bekend. Onbegrijpelijk dat op dergelijke producten subsidie wordt gegeven en heel kwalijk dat mensen wordt aangepraat duurzaam bezig te zijn." Lees verder: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/honderden-woningbranden-door-gesubsideerde-pelletkachels


Wie adviseert Wiebes, de minister van Klimaat?

ComiteSchoneLucht


Bekijk de eerste aflevering van het 02-Journaal van St. ComiteSchoneLucht. In deze eerste aflevering wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de motie Koffeman afgelopen week in de Eerste kamer, tegen de overheidssubsidie op biomassacentrales. We laten onder meer twee getuigen; Martin Luiga nms Estonian Forest Aid en Joseph Scorselo namens Dogwood Alliance, aan het woord over de herkomst van het hout voor de Nederlandse biomassamarkt. 


Volgens minister Wiebes worden de Nederlandse Biomassacentrales alleen gestookt op restafval uit onze bossen. Maar lokale getuigenissen uit Estland en VS wijzen iets anders aan. ComiteSchoneLucht sprak met hen. In hoeverre spelen de miljarden overheidssubsidies die Nederlandse energiebedrijven ontvangen (voor het ombouwen, in gebruik nemen en het leveren van warmte en energie door houtverbranding) een rol bij de illegale houtkap en misstanden in o.a. de Baltische Staten en de VS, waardoor ontbossing dreigt?


40 puntenplan van Urgenda als oplossing 

Urgenda


Arnhems Peil vindt het belangrijk om hier meteen ook de mogelijke  oplossingen te presenteren die Urgenda op 24 juni 2019 overhandigd heeft aan DG Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Chris Kuijpers, DG Bestuur en Wonen bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Marloes Spaander van Arnhems Peil is door de Provincie uitgenodigd om in de tweede helft van 2019 aan te sluiten bij de ronde tafel gesprekken over biomassa en zal de oplossingen van Urgenda op de agenda van de Provincie laten plaatsen.


Arnhems Peil gaat Internationaal

BioMassMurder


Arnhems Peil is aan de slag gegaan met een coalitie van 200 organizaties wereldwijd die vechten tegen het verbranden van biomassa. Als aanvang hebben we een internationale website gebouwd www.biomassmurder.org die de coalitie ondersteund.

Tijdens een overleg in Diemen hebben we met vier grote internationale organisaties afgesproken dat de biomassacentrale in Arnhem voorrang krijgt m.b.t. acties. Als aanvang van de acties heeft de IT afdeling van Arnhems Peil een Engelse animatie film gemaakt.


Ingediende Bezwaarschriften tegen de Biomassacentrale in Arnhem

Marloes Spaander van Arnhems Peil levert bezwaren in tegen de Biomassacentrale bij de Provincie Gelderland

Arnhem mag trots zijn! Arnhems Peil heeft voor 73 belanghebbende partijen de bezwaren ingeleverd bij het provinciehuis. 

Provincie Gelderland heeft ons een reactie verzonden waarin ze hebben bevestigd ongeveer 150 bezwaren te hebben ontvangen.


We hoorden later dat er nog nooit zoveel bezwaarschriften op een onderwerp zijn ingediend!

Iedereen die een bezwaarschrift heeft ingediend krijgt post op zijn adres met daarin de ontvangstbevestiging en de uitnodiging voor de hoorzitting. Iedere belanghebbende heeft het recht om zijn bezwaar te verdedigen tijdens deze hoorzitting.
Maar het is ook goed als je er gewoon bij bent om te laten zien dat we met velen zijn.

We gaan gewoon door met de petitie en er komt snel een nieuwe actie aan waarmee we de natuurvergunning en omgevingsvergunning van het hoofdgebouw gaan aanvechten. Maar voor nu staan we even stil bij dit super mooie resultaat: 150+ bezwaarschriften!

Protestacties tegen biomassacentrale in Arnhem

Arnhems Peil


De belangenorganisatie Stichting Arnhems Peil wil de komst van een biomassacentrale tegenhouden met een rechtszaak en protestactie. De bouw van de centrale staat in het najaar gepland op Industrial Park Kleefsewaard (IPKW). Vorige week waarschuwde de partij al: reageert de provincie niet op onze vragen over vergunningen van de biomassacentrale, dan starten wij 23 augustus met protestacties. De provincie liet volgens de protestgroep niet op tijd van zich horen en daarom worden nu de eerste stappen gezet. 


Arnhems Peil waarschuwde vrijdag middels een protestbrief alle bedrijven op het industrieterrein voor mogelijke gezondheidsrisico's die de centrale met zich meebrengt. De organisatie spant later ook een rechtszaak aan tegen de provincie. Milieu organisatie Urgenda (die toffe club die de klimaatzaak tegen de overheid gewonnen heeft) en Johan Vollenbroek van milieu organisatie Mobilisation for the Environment (die onlangs de stikstof zaak tegen de overheid t.a.v. de PAS regeling gewonnen heeft) hebben aangeboden om Arnhems Peil hierin te ondersteunen. Er is vooral discussie over de duurzaamheid van biomassacentrales en de gevaarlijke uitstoot van giftige stoffen. Arnhems Peil heeft een internationale website gebouwd voor de coalitie van 200 organisaties die gezamenlijk de oorlog hebben verklaard tegen het verbranden van biomassa en de miljarden weggegooide subsidies die de overheid hiermee jaarlijks opfikt aan niet duurzaam opgewekte energie: https://www.biomassmurder.org


Inspraak van Marloes Spaander voor de leden van de Provincie Gelderland

Arnhems Peil


Marloes Spaander van Arnhems Peil sprak gisteren de leden van de Provincie Gelderland toe over de geplande opening van de biomassacentrale in Arnhem. Ze overhandigde 6000 e-mails van bezorgde Arnhemmers met actualisatie en intrekkingsverzoeken.

Over de hele wereld wordt op dit moment gedebatteerd over het

uitroepen van een klimaatcrisis en in Arnhem praten we over het

verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week.

Waarom biomassacentrales slecht zijn voor mens & milieu

Arnhems Peil


Omdat het een moeilijk onderwerp is en je vast geen tijd hebt om honderden onderzoeksrapporten te lezen om echt te begrijpen waarom het verbranden van biomassa geen goed idee is hebben we een animatie filmpje gemaakt waarin we binnen 5 minuten tijd uitleggen waarom honderden milieuorganisaties de EU verzocht hebben om het verbranden van biomassa in biomassacentrales een halt toe te roepen. Delen wordt gewaardeerd.

Betoog Marloes Spaander tegen de biomassa-centrale van Veolia in Arnhem

Arnhems Peil


Op 19 juni 2019 is het debat over het stoppen van de opening van de biomassacentrale van Veolia in de gemeenteraad van Arnhem gevoerd. De motie om er zoveel mogelijk aan te doen om de opening tegen te gaan is met 22 stemmen tegen en 13 voor verworpen. Laten we beginnen bij het einde. Wij zijn er alsnog van overtuigd dat de biomassacentrale van Veolia niet geopend gaat worden. Marloes Spaander van Arnhems Peil zet nog eens duidelijk uiteen waarom we die biomassacentrale echt niet moeten willen.

Nieuws & CO Bus NPO Radio1 interview

Protest tegen de biomassacentrale in Arnhem.

Arnhems Peil


Actievoerders Mark Bosch van Beboud Bomen Arnhem en Marloes Spaander van Arnhems Peil spraken op de radio met Janneke Slingeland, Lid van de Provinciale Staten van Gelderland, onder leiding van verslaggeefster Saïda Maggé van de Nieuws & Co Bus. Tijdens het interview gaf het Provinciale Staten lid aan de er wel degelijk een wettelijke verplichting licht om de vergunningen te herzien en dat het verbranden van hout in biomassacentrales achterhaald en ongewenst is.

Betoog Mark Bosch  tegen de biomassa-centrale van Veolia in Arnhem

Behoud Bomen Arnhem


"...Waarom trekken andere gemeenten het lot van haar inwoners wel aan?  De vragen die elke keer weer naar boven komen zijn: waar bent u, op enkele verstandige raadsleden na, in vredesnaam mee bezig? Waarom neemt u geen maatregelen om de leefbaarheid van bewoners van Arnhem te verbeteren? Hoe komt het toch dat er bij de meesten van u nog altijd geen voortschrijdend inzicht is?.."  Hier het passioneel betoog van Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem.

Komst Arnhemse biomassa centrale hangt af van de provincie

RTV Arnhem


Het Arnhemse college wil zijn vingers niet branden aan uitspraken over de wenselijkheid van de komst van de biomassacentrale op het Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Wethouder Jan van Dellen wil opheldering van de provincie in deze kwestie. TV verslaggever Huibert Veth sprak met de wethouder van het Project Kleefse Waard, Jan van Dellen en met Mark Bosch van de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem.

Wat is een slechter idee? Kolen of Hout?

Partij voor de Dieren


Op 26 juni werd ook in de Tweede Kamer gedebateerd over de megavervuilende, bomenvernietigende en CO2-uitstotende biomassacentrales. Frank Wassenberg kaart terecht de drogredenatie aan. "Als C02 dat de afgelopen honderden jaren is opgeslagen in bomen, vrijkomt door die bomen in tien minuten te verbranden, dan is dat klimaatneutraal. Vanuit die redenatie is steenkool ook C02-neutraal, want dat is ook C02-opslag uit een ver verleden." Hij noemt zeer gerenomeerde bronnen die hout-verbranding in biomassacentrales ten zeerste afraden.

Grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, biodiversiteit bedreigd

Zembla Bos als Brandstof


Klimaat is het thema van de kabinetsformatie. Vooral de bijstook van biomassa in kolencentrales is een heikel punt. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het verbranden van hout nodig om de Europese klimaatdoelstellingen voor duurzame energie te halen. Maar critici zijn bezorgd over de gevolgen van dit beleid. Nederlandse energiebedrijven zullen miljoenen tonnen hout gaan importeren. 

ZEMBLA heeft daarom onderzoek uitgevoerd naar de biomassa-industrie. Wat blijkt? Europese doelstellingen voor duurzame energie leiden tot een enorme vraag naar hout. Er gaan dagelijks vele vrachtwagens vol hout de fabrieken in. Dat hout komt niet alleen uit onze bossen maar wordt ook nog eens helemaal uit de andere kant van de wereld hiernaartoe verscheept. De oorsprong van het hout is vaak niet eens duidelijk. Eind vorig jaar besloot het kabinet 3,6 miljard euro toe te kennen voor de bijstook van hout in kolencentrales. Tegenstanders vinden dat de overheid geen geld moet steken in de bijstook, maar in echt duurzame oplossingen. Wij vinden dat ook. En jij, wat vind jij?

Zondag met Lubach - Groene Stroom - BioMassa Centrales

Groene stroom schok: Biomassa verbranden is absoluut niet goed voor het milieu.

Zondag met Lubach Groene Stroom


Lang niet alle groene stroom die Nederlanders van hun energiebedrijf inkopen, is hier opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Vaak is de stroom opgewekt door biomassa – geïmporteerde houtsnippers, meestal – bij te stoken in kolencentrales. Biomassa verbranden zorgt op de korte termijn juist voor méér uitstoot. Daarnaast levert het leeg kappen van bossen en het vervoer van al die bomen (vaak helemaal uit Amerika) ook nog eens enorme uitstoot op.

Wie dit soort stroom blijft gebruiken, draagt niet bij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Want met de inkoop van groene stroomcertificaten en het verstoken van biomassa bouw je geen groen energiesysteem. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat. Iets doen lijken alsof terwijl het milieu kapot gaat vinden wij niet oke. Wat vind jij?

Hoe groen is biomassa eigenlijk?

NOS hoe Groen is Biomassa


Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), stelt dat we het energieprobleem niet via de biomassaweg kunnen oplossen. In 2015 trokken ze in een visiestuk namens de Koninklijke Akademie van Wetenschappen flink van leer tegen bio-energie, met name de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat bedraagt 12 procent van de totale duurzame energieopwekking, zo’n 8 petajoule. Minister Kamp wil dit met subsidie opkrikken tot maximaal 25 PJ. Absoluut geen goed idee geven de wetenschappers aan.

Er gaat totaal 3,8 miljard subsidie naar de verbranding van hout en dat is echt een foute beslissing. Volgens hoogleraar Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), reken je bij biomassa verbranden met een dubbele boekhouding. De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan, is juist door biomassa te laten aangroeien. Planten en bomen moeten CO2 opnemen, zo zorgen ze voor koolstofopslag. Als je ze verbrandt, brengt je juist extra CO2 in de lucht en het duurt tientallen jaren voordat dat weer is opgenomen. Klinkt heel logisch volgens ons. Wat vind jij?

Ontbossing Nederland ligt hoger dan die in het Amazonewoud

Ontbossing Nederland erger dan Amazonewoud

de Gelderlander


Op grote schaal worden op dit moment bomen gekapt in Gelderse bossen. Het huidige tempo van de ontbossing in Nederland ligt hoger dan die in het Amazonewoud.
In Gelderland wordt de komende jaren 366 hectare bos geveld, waarvoor slechts 242 hectare aan jonge aanplant terugkomt.
60 natuurorganisaties pleitten vorige maand al voor een verbod op grootschalige kap en starten een landelijke petitie.
Ook de politieke partijen in de tweede kamer vragen zich af of het neerhalen van al die bomen echt nodig is. 

Voor natuurbeheerders is er ook een financiële prikkel. Staatsbosbeheer is zo'n acht jaar geleden veranderd van een door het Rijk betaalde beheersorganisatie in een club die deels zijn eigen geld moet verdienen. En die verdiensten moeten onder andere komen uit het kappen van hout en het verkopen daarvan aan commerciële partijen om hun eigen broek op te houden, bijvoorbeeld aan bio-massacentrales.
Met de verkoop van houtproducten zijn grote bedragen gemoeid.


Per jaar levert het kappen Staatsbosbeheer meer als 25 miljoen euro op. Daarnaast krijgen ze een veel hoger bedrag aan subsidies om Europees beleid door te voeren wat juist gericht is om meer bomen te kappen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit beleid geen rekening houdt met de wetgeving die bedoeld is om CO2 uitstoot te voorkomen of compenseren en vergaande consequenties zal hebben ten aanzien van de opwarming van de aarde.

BURNED: Are Trees the New Coal?

LinkTV


Een documentaire over het op industriële schaal verbranden van hout voor energie, "BURNED: Are Trees the New Coal?" vertelt het weinig bekende verhaal van de versnelde vernietiging van onze bossen als brandstof, en onderzoekt de mazen in het beleid, enorme subsidies en flagrante greenwashing van de snelgroeiende biomassa-energiesector.  Deze internationale première wordt veelvuldig gepromoot door Amerikaanse en internationale milieuorganisaties.

Partij voor de Dieren betoog Esther Ouwehand over PAS-uitspraak van de Raad van State

Partij voor de Dieren


Met mooie beloften is de natuur niet gered, oordeelt de Raad van State. Het gevolg: om verdere natuurschade te voorkomen moeten honderden projecten plots aan veel zwaardere eisen voldoen. Esther Ouwehand trapt de bal die de Raad van State voor open doel gelegd heeft knoert hard naar binnen tijdens het debat over de PAS-uitspraak in de Tweede Kamer op 20 juni. VVD en D66 krijgen er flink van langs over hun steun aan het Programma Aanpak Stikstof.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen

Onderzoek Stichting Arnhems Peil naar de Biomassacentrale van Veolia

Arnhems Peil


Tijdens ons onderzoek naar de biomassacentrale die binnenkort opgestart wordt in Arnhem hebben we meer dan 200 rapporten en 150 niewsartikelen gelezen waarbij we veel interessante informatie zijn tegengekomen. Hieronder een aantal voorbeelden:

De biomassacentrale van Veolia vervangt gedeeltelijk 1 van de nu op gas gestookte ketels op het industriepark Kleefse Waard. De gas gestookte ketels zullen naast de biomassaketel in gebruik blijven.
De verbranding van gas levert veel minder schadelijke uitstoot op dan het verbranden van biomassa.


De claim van Arnhems raadslid Pape (VVD) dat er 40% minder uitstoot gegenereerd zal worden door de centrale van het IPKW lijkt nergens op gebaseerd. De centrale wordt nu  gepresenteerd als een cadeautje voor het milieu terwijl het doel een flinke subsidie pot voor Veolia en Staatsbosbeheer betreft.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2014-12-00-bvor-houtchips-als-brandstof-klassenindeling-en-specificaties-van-houtchips-conform-en-14961-4-15

Schone Woodchip-biomassa voor centrale in Arnhem bestaat voornamelijk uit Hele bomen

Arnhems Peil


Volgens wethouder van Dellen (VVD) worden de ovens gestookt met 'schone wood chips'. Die woodchips worden zowel van vers
als van verwerkt hout gemaakt.. Het verse hout komt voornamenlijk uit de Nederlandse bossen rondom de centrale vandaan. De rest wordt geimporteerd uit het buitenland.


Hij vergeet er echter bij te vertellen dat er wel degelijke hele bomen (van 10 tot 5o cm doorsnede - zie pagina 9) door de wood chipper gehaald worden om die 'schone woodchips'  te maken.  Dit is ook duidelijk te zien in tabel 4.2 op de afbeelding hier links.


Als u op de afbeelding klikt dan ziet u het onderliggende rapport.
Ook in het SDE-verificatieprotocol voor Biomassa uit 2019 is aangegeven dat het hier niet enkel takken of tophout betreft.


We hebben naast het rapport 30 youtube filmpjes van onder andere Staatsbosbeheer en overige leveranciers van 'schone woodchips' op onze pagina geplaatst. Ook de woodchips & pellets die we importeren blijkt van hele bomen gemaakt te worden. Zie het filmpje van Zembla die halverwege op deze pagina staat.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2017-09-20-wageningen-university-and-research-het-nederlandse-bos-als-bron-van-co2-bruto-verandering-in-bos-oppervlak

Bomen als Biomassa verbranden is niet de oplossing voor ons klimaatprobleem

Arnhems Peil


Medewerkers van Staatsbosbeheer en daarnaast vele wetenschappers geven aan dat het verbranden van bomen als biomassa geen goede methode is om CO2-uitstoot tegen te gaan.


Een boom neemt in de eerste 10 jaar relatief weing CO2 op. 
In de jaren daarna loopt de opname van CO2 steeds verder op.


De grote meerderheid van wetenschappers zijn het er overeens dat het verbranden van houtige biomassa juist meer CO2 uitstoot produceert. 


We hebben een plaatje van de grafiek toegevoegd (Typical Carbon Increment Curves...) waarin de opname van CO-2 door bomen per jaar te zien is. Indien je op het plaatje klikt opent het acherliggende rapport.


Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl Urgenda in het programma Tegenlicht van 2021 nog eens duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2016-03-23-rvo-green-deal-duurzaamheid-vaste-biomassa-rapportage-3-2014
2019-02-28-rvo-interpretatie-document-bij-verificatieprotocol-duurzaamheid-viaste-biomassa-voor-energietoepassingen-keten-aansprakelijkheid
2019-06-16-synbiosys-alterra-118-van-160-natura-2000-gebieden-zijn-opgenomen-in-programma-aanpak-stikstof-pas

Internationaal Consensus over Rekenmodel CO2-reductie over hele Biomassa keten ontbreekt

Arnhems Peil

In meerdere rapporten wordt aangegeven dat de gebruikte rekenmodelen t.b.v. het bepalen van de CO2-reductie zo van elkaar afwijken dat er een zeer grote slag om de arm gehouden dient te worden bij de uitkomsten van de berekeningen en is het daardoor lastig een uitspraak te doen over een gemiddelde CO2-emissiereductie voor 'hout chips' die Veolia gaat verbranden.


De EN norm om de hele supplychain te monitoren wordt in de Nederlandse houtchipsmarkt nauwelijks toegepast.
Een belangrijke reden is dat de eisen in deze norm voor veel marktspelers ingewikkeld en daardoor relatief duur zijn.


Eind 2014 zijn de politiek, de energiebedrijven en de milieu-organisaties er niet ingeslaagd om een energie-akkoord te bereiken om afspraken te maken om enkel subsidie te verlenen aan gecertificeerde en aantoonbaar duurzame bedrijven en de hele keten. Begin 2015 heeft minister Kamp opdracht gegeven voor nieuw overleg i.v.m. de ambities van het Energieakkoord.

Men heeft de afgelopen jaren getracht te borgen dat bossen niet worden gekapt voor biomassa, en dat biomassa enkel een bijproduct bij houtoogst is. Daarmee zou verzekerd worden dat biomassa netto zorgt voor minder CO2-uitstoot. Dit lijkt echter in de jaren erna niet gelukt te zijn.


Eind 2018 gaf Ronald Remijn, Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie en districtmanager van Veolia in zijn blog het volgende advies aan Minister Wiebes:

"...In juli 2018 is op hoofdlijnen het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit is de gezamenlijke uitwerking van de doelstelling om 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. Deze hoofdlijnen worden nu doorgerekend en uitgewerkt. In 2019 start de uitvoering. De grote vraag is natuurlijk wie de rekening betaalt van het Klimaatakkoord? Minister Wiebes staat voor de keus haalbaarheid versus betaalbaarheid. We gaan dus allemaal de financiële effecten in meer of mindere mate van het Klimaatakkoord voelen. Mijn advies aan Wiebes is: laat het Klimaatakkoord het meeste erop vooruit gaan..."


In 2019 zijn de nieuwe SDE+ criteria vastgelegd. De oude SDE subsidie regeling voor de biomassacentrale van Veolia in Arnhem is bijna verlopen. Het lijkt ons een goed idee indien deze opnieuw beoordeeld gaat worden.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2019-02-26-rvo-leidraad-chain-of-custody-duurzaamheidseisen-vaste-biomassa-voor-energietoepassingen-chain-of-custody

SDE subsidie gegevens Veolia Biomassacentrale Arnhem:

 • Referentie: SDE1600496
 • Thema: Biomassa
 • Categorie: 2016 thermische conversie =< 100 MWe (WKK)
 • Aanvrager Naam: Veolia Industriediensten B.V.
 • Adres: Westervoortsedijk 73
 • Postcode: 6827AV
 • Plaats: ARNHEM
 • Vermogen: 14.90 MW
 • Productie p/j: 111,750 MWh
 • Looptijd: 12 jaar
 • Subsidie (max): 76,437,000 euro

Criteria voor Subsidie Biomassacentrale Arnhem

Arnhems Peil

Veolia heeft in 2016 een bedrag van 76 miljoen euro aan subsidie toegekend gekregen voor de biomassacentrale in Arnhem.

Op 19 februari 2019 is de algemene uitvoeringsregeling (ter ondersteuning van het besluit uit 21 oktober 2017) stimulering duurzame energieproductie in gebruik genomen. Hierin zijn zeer uitgebreide en ingewikkelde duurzaamheidseisen gesteld aan het verstrekken van subsidie voor de gehele biomassa keten. 

Ook alle doelen t.a.v. de duurzaamheidseisen zijn beschreven in deze documenten waaronder de eis dat het gebruik van biomassa moet leiden tot een substantiële reductie van de uitstoot van broeikasgassen, berekend over de gehele keten, in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstof.


We zijn op dit moment aan het uitzoeken of Veolia zich dient te houden aan de nieuwe regelgeving uit 2017 en de eisen en richtlijnen uit 2019.


In de oude SDE subsidie eisen uit 2017 staat in Artikel 61 vermeld dat de subsidie-ontvanger de productie-installatie zo spoedig mogelijk na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik dient te nemen. De SDE subsidie voor de biomassacentrale in Arnhem is in 2016 toegekend. We zijn aan het uitzoeken of de aanvraag herzien dient te worden.


Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2013-00-00-rvo-rapportage-2-green-deal-duurzaamheid-vaste-biomassa-aangetoond

Berekening duurzaamheid Biomassa is niet wettelijk vastgelegd doormiddel van rekenmodel

Arnhems Peil


Totdat er wettelijk is vastgelegd wat we binnen Nederland zien als duurzame vaste biomassa is er voor gekozen alle voor biomassa gebruikte systemen aan te merken als duurzaam zonder dat dit gebaseerd is op een rekenmodel.

Omdat er momenteel nog geen Europese criteria voor duurzame energie uit vaste biomassa bestaan, is er ook geen voorgeschreven rekenmodel voor broeikasgasemissie-reductie beschikbaar. 


In 2007 heeft Nederland het toetsingskader voor duurzame biomassa opgesteld, dat echter ook geen rekenmodel bevat. 
Daarin staat wel dat de kansen voor nieuwe bedrijvigheid in biomassa niet ten koste mogen gaan van andere belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij. Het college van B&W van Arnhem lijkt hier geen boodschap aan te hebben.

Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2019-06-12-infomill-biomassa-definitie-schoon-materiaal-bva-vergunning-activiteiten-besluit

Welke schadelijke uitstoot kunnen we in Arnhem verwachten van de Biomassacentrale

Arnhems Peil


Uit ons onderzoek blijkt dat voor de ketelgrote die bij Veolia geplaatst is, normaliter zowel type A als B-hout gebruikt wordt. 
De definitie van biomassa in de A klasse gaat uit van "schoon" materiaal. Dus materiaal dat geen verontreinigingen bevat en er moet uitgesloten kunnen worden dat houtafval zware metalen of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevat. A-hout bevindt zich op de  'Witte lijst'. B-hout kan verf/lak, geimporteerd of gelamineerd materiaal bevatten en staat op de 'Gele lijst' .


In de startnotitie voor de  biomassaccentrale op het IPKW is aangegeven dat de 'Witte lijst' zowel afvalstoffen als niet afvalstoffen bevat en dat de 'Gele lijst' enkel uit afvalstoffen bestaat. Daarnaast is aangegeven dat het verbruik maximaal 360 ton/dag biomassa van de ‘Witte lijst’ (zowel verse houtchips als afvalhout van de witte lijst) of ‘Gele lijst’ betreft.  


De biomassaenergiecentrale zal meer dan 100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken en daarom is er sprake van een MER-plicht voor de omgevingsvergunning. (dat onderzoek is echter niet uitgevoerd!)


Voor de verbranding van stoffen op de 'Gele lijst' is het Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) van toepassing. In de vergunning voor de biomassacentrale in Arnhem ontbreken adequate monitoring voorschriften en is bovendien onduidelijk hoe er gefilterd gaat worden op die schadelijke stoffen. Ook dit zijn allemaal goede reden om de vergunning te laten actualiseren. 

Gevaren voor de Gezondheid

Arnhems Peil

De belangrijkste negatieve milieu- en gezondheidseffecten van het verbranden van biomassa bestaan uit de emissie van schadelijke stoffen, waaronder stikstof en (ultra)fijnstof en zware metalen naar de lucht.

Het gevaar van stikstof op de volksgezondheid is nu dermate bekend dat de door de World Health Organization aanbevolen luchtconcentraties de helft zijn van wat Veolia in haar vergunning aanvraag aanhoudt.

Bovendien geven de Europese normen de halve hoeveelheid uitstoot van fijnstof aan als toegestane waarde vergeleken met het luchtkwaliteitsonderzoek van Veolia. Veel van de nationale normen voor luchtkwaliteit komen direct uit Europese richtlijnen. Ze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Wettelijke grenswaarden en actiedrempels zijn vaak een compromis tussen haalbaarheid en gezondheid. De PM10 norm die de World Health Organisation aanhoudt is met 20µg/m3 de helft van de EU norm.


Luchtverontreiniging is ook schadelijk als de concentraties stikstof-dioxiden en fijnstof onder de normen liggen. Blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een levensduurverkorting van naar schatting dertien maanden voor de gemiddelde Nederlander, waarvan negen maanden door fijnstof. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Sinds 12 november 2018 zijn er aangescherpte normen van kracht. In de vergunning voor de biomassacentrale in Arnhem zijn ten onrechte geen emissienormen opgenomen voor zoutzuur, zwaveldioxide, fluorwaterstofzuur, ammoniak, zware metalen en dioxinen en furanen. Dioxinen zorgen bijvoorbeeld voor problemen met de voortplanting, ontwikkeling, immuunsysteem en kan zelfs kanker veroorzaken.

2012-02-22-arcadis-nuon-biomassa-centrale-kleefse-waard-startnotitie-mer-onderzoek

MER onderzoek Biomassacentrale Arnhem

Arnhems Peil


Maart 2012 heeft de Provincie Gelderland een melding gemaakt van een voornemen van het opstellen van een m.e.r. onderzoek voor de biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem in verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied.


Een m.e.r. onderzoek is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  Bepalend hierbij is de activiteit (of zijn de activiteiten) waarop het plan of besluit betrekking heeft.


In de startnotitie van 22 februari zijn vervolgens nog drie redenen opgenomen om een m.e.r. onderzoek uit te voeren:

 • De biomassacentrale zal meer dan 100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken.
 • De afstand van 490 meter tot de dichtstbijzijnde woningen m.b.t. het luchtkwaliteit onderzoek. (de woonbotensteiger is vergeten)
 • De effecten op Natura 2000-gebieden zijn op voorhand niet uit te sluiten en er is een noodzaak om een Passende Beoordeling op te stellen.


Het m.e.r. onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden ondanks dat hierover in meerdere zienswijzen om gevraagd is.

Kaart luchtkwaliteit onderzoek biomassacentrale Arnhem inclusief ontbrekende meetpunten

Arnhems Peil


In het luchtkwaliteitsonderzoek voor de biomassa-centrale op het IPKW industrieterrein zijn drie meetpunten opgenomen (a,b,c) waar men mee aantoont dat op die afstanden de maximale grenswaarden die toegestaan zijn voor de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstof nét niet overschreden worden. Belangrijk is wel om te weten dat deze grenswaarden maximale grenzen zijn bepaald in  2012 en dat de Europees gestelde normen inmiddels ongeveer de helft kleiner zijn.


Volgens het onderzoek ten behoeve van de vergunning liggen de dichtsbijzijnde huizen op 490 meter van de centrale aan de Westervoortsedijk. De legenda van het kaartje van het onderzoek (zie links onder) is echter over de woningen die veel dichterbij liggen geplaatst. De locatie met woonboten (d op de kaart) in de Nieuwe haven ligt op 308 meter afstand van de biomassa-centrale en is niet meegenomen in het onderzoek. De vergunning is daarom afgegeven op onvolledige en niet correcte gegevens.


Naast de woonboten in de Nieuwe haven is ook geen meting gedaan voor de beschermde broedplaats voor de wulpen (e op de kaart) in de Nieuwe haven die binnen 415 meter vanaf de pijp van de biomassa-centrale ligt.


Kaart Biomassa-centrale IPKW Arnhem inclusief ontbrekende meetpunten bewoners Nieuwe haven
Brandstof Biomassacentrale Arnhem schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
Brandstof Biomassacentrale Arnhem Schone Woodchip Biomassa wordt ook gemaakt van hele bomen
2018-12-31-staatsbosbeheer-jaarverslag-2018-overzicht-geconsolideerde-winst-en-verliesrekening-2017-en-2108

Financiele prikkel Staatsbosbeheer massale bomenkap voor Biomassa

Arnhems Peil


Raadslid Pape (VVD) stuurde ons een email met een link naar een artikel in de Stentor met als mededeling dat hierin een genuanceerder beeld werd gegeven dan wij stelden met betrekking tot de massale bomenkap die als brandstof bedoeld is voor de biomassacentrales.


Wij hebben het artikel geannalyseerd en zijn tot een andere conclusie gekomen.


Staatsbosbeheer heeft in 2018 27,5 miljoen euro verdiend aan houtkap voor biomassa en daarnaast nog een veel hoger bedrag aan subsidies ontvangen voor hun omstreden kapbeleid t.a.v. Natura-2000 beleid. Het mes snijd op die manier aan 2 kanten...


Afgelopen jaren is Nederland 5.400 ha bos verloren. Uit het eigen jaarverslag over 2018 van Staatsbosbeheer blijkt dat ze zonder die miljoenen niet in staat zouden zijn om hun eigen broek op te houden.


De week erop maakte raadslid Pape een claim in de gemeenteraad waarbij ze aangaf dat de biomassacentrale voor 40% minder uitstoot zou zorgen. Ook die uitspraak wordt niet ondersteund door ons onderzoek. 

Bomenkap in Nederland

De Monitor


De hoeveelheid bos neemt af in ons land. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is bos weer belangrijk voor de opslag van CO2. De Monitor spreekt met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs.  Is bos kappen wel zo’n goed idee?  En wat doen natuurbeheerders en de overheid om ons krimpende bos te behouden? Lees ook ons uitgebreide onderzoeksrapport over de houtkap in Nederland.


Waar komt de rest van de Biomassa vandaan?

CCTV America


Ondanks de massale houtkap in onze eigen bossen is er niet genoeg biomassa om onze ovens te vullen. De zoektocht naar biobrandstoffen heeft Europa geleid naar Amerika`s bossen zoals die bij de Nottoway River in Virginia.
Veel bomen worden gekapt met als enig doel de bomen fijn te malen tot houtpellets om ze vervolgens bij ons te verbranden. Een bosbouwgebied in Waverly, Virginia, is gekapt door het Amerikaanse bedrijf Enviva.

Voortgangoverzicht Flyer-actie Petitie Stop de Biomassacentrale

Flyer-actie tegen de Biomassacentrale


We hebben flyers laten maken met daarop alle redenen waarom de biomassacentrale op de Kleefse Waard niet in bedrijf genomen mag worden en de link naar de petitie en het bezwaarschrift toegevoegd: petitie.arnhemspeil.nl


Er is een team van 10 vrijwilligers deur aan deur in Arnhem aan het flyeren maar zoals je in het overzicht hieronder kunt zien hebben we nog flink wat hulp nodig. We hebben in een paar dagen tijd al 2250 handtekeningen opgehaald en we zouden dat graag minimaal verdubbelen. In andere steden is het al gelukt om de centrales te stoppen. Alle hulp is dus welkom en nuttig!

Meld je hier aan indien je het belangrijk vindt om ons te helpen.

Wijken overzicht Arnhem

Wijk nummer

Wijk naam

Flyer actie wijkcoordinator

Voortgang

Wijk 01

ongoing

Wijk 02

ongoing

Wijk 03

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 04

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 05

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 06

ongoing

Wijk 07

ongoing

Wijk 08

ongoing

Wijk 09

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 10

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 11

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 12

Adelheid / Sanne / Heidi

ongoing

Wijk 13

ongoing

Wijk 14

Robert-Jan


Wijk 15

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 16

Ronald

ongoing

Wijk 17

Ronald

ongoing

Wijk 18

Ronald

ongoing

Wijk 19

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 20

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 21

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 22

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 23

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Wijk 24

Wil je helpen? Stuur ons een email ->

Nieuws over Biomassacentrales & Massale Bomenkap in Nederland


LET OP: Nieuws t.a.v. Biomassacentrales wordt nu alleen nog bijgehouden op de website: www.biomassmurder.org -> Klik hier voor het laatste nieuws 

2020-11-22-mob-verzoek-tot-handhaving-namens-arnhems-peil-mbt-stilleggen-van-de-biomassacentrale-van-veolia-ipkw-arnhem.pdf

2020-11-22-mob-zienswijze-namens-arnhems-peil-mbt-ontwerpbeschikking-omgevingsvergunning-biomassacentrale-van-veolia-ipkw-arnhem.pdf

Officiele Documenten & Rapporten Biomassacentrale Kleefse Waard


Documenten

LET OP: De documenten worden nu alleen nog bijgehouden op de volgende website: www.biomassmurder.org -> Klik hier voor de laatste documenten

Docs Gemeente Arnhem over de Biomassacentrale & Luchtkwaliteit

Documenten Gemeente Arnhem

LET OP: De documenten worden nu alleen nog bijgehouden op de volgende website: www.biomassmurder.org -> Klik hier voor de laatste documenten

Onderzoeksrapporten & Informatie

Onderzoeksrapporten & Informatie

LET OP: De rapporten worden nu alleen nog bijgehouden op volgende website: www.biomassmurder.org -> Klik hier voor de laatste rapporten

Medestanders tegen de verbranding van biomassa

Organisatie

Website

Abibiman Foundation - Ghana

All India Forum of Forest Movements - India

Alliance for a Clean Environment, Western Australia - Australia

Alliance for the Wild Rockies - USA

AMAF – Benin

Amis de la Terre - Togo

ARA - Germany


Arise for Social Justice – Springfield - USA

Arnhems Peil - Netherlands

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development - Asia

Australian Forest and Climate Alliance - Australia

Australian Rainforest Conservation Society - Australia

Ballina Environment Society - Australia

BankTrack - Europe

Battle Creek Alliance - USA

Behoud Bomen Arnhem - Netherlands

Bellingen Environment Centre, NSW - Australia

Biodiversity Conservation Center - Russia

Biofuelwatch - International

Birdlife - Europe

Blue Dalian - China

Bob Brown Foundation - Australia

Brighter Green - USA

Busselton Dunsborough Environment Centre, WA - Australia

California Chaparral Institute - USA

Canberra Forest Network, ACT - Australia

Canopee - France

Canopy - Canada

Censat Agua – Amigos de la Tierra Colombia - Colombia

Center for Biological Diversity - USA

Clarence Environment Centre, NSW - Australia

Client Earth - UK

Coffs Harbour Greens - Australia

Colectivo VientoSur - Chile

Concerned citizens of Franklin County - USA

Conservation Congress - USA

Conservatree - USA

Czech Coalition for Rivers - Czech Republic

De Klimaatcoalitie (NL)

De Bomenbond (NL)

De Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales & ontbossing

Defiance Canyon Raptor Rescue - USA

Denkhaus Bremen - Germany

Doctors and Scientists against Wood Smoke Pollution - International

Dogwood Alliance - USA

Don’t Waste Arizona - USA

Earth Ethics - USA

Ecology Action Centre - Canada

Econexus - UK

EDSP - International

Endangered Species Coalition - USA

Environment East Gippsland - Australia

Estonian Forest Aid - Estonia

Extinction Rebellion Hawaii - USA

Federation of Community Forestry Users, Nepal (FECOFUN) - Nepal

FERN - Europe

Forest Media, NSW - Australia

Forest observatory - Morocco

Forests of the World - Denmark

Forum Ecologie & Papier - Germany

Fresnans against Fracking - USA

Friends of Siberian Forests - Russia

Friends of the Earth Bosnia & Herzegovina - Bosnia & Herzegovina

Friends of the Earth Finland - Finland

Friends of the Earth U.S.A. - USA

Friends of the Forest, mid South coast NSW - Australia

Friends of the Wild Swan - USA

Fund for Wild Nature - USA

Fundacja “Rozwój TAK – Odkrywki NIE - Poland

Geasphere - South-Africa

Gelderse Natuur en Milieufederatie - Netherlands

GEOS Institute - USA

Gesellschaft fur okologische Forschung e V. - Germany

Global Forest Coalition - International

Great Southern Forest, NSW - Australia

Green Longjiang - China

GreenLatinos - USA

Greenpeace International - International

Healthy Forest Coalition, Nova Scotia - Canada

Henoi - Paraguay

Humane Society International Australia - Australia

Indigenous Environmental Network - USA

Instytut Spraw Obewatelskich INSPRO - Poland

Jamesville Positive Action Committee - USA

John Muir Project - USA

Kalang Land and Environment Action Network, NSW - Australia

Kalang River Forest Alliance, NSW - Australia

Last Tree Laws - USA

Leonardo DiCaprio Foundation - USA

Los Padres ForestWatch - USA

Margaret River Regional Environment Centre, WA - Australia

Massachusetts Forest Rescue - USA

Mighty Earth - USA

Milieudefensie - Netherlands

MOBilisation for the Environment

My Environment, Vic - Australia

Nambucca Valley Conservation Association, NSW - Australia

National Toxics Network, Australia - Australia

Natural Resources Defense Council - USA

Nimbin Environment Centre, NSW - Australia

NOAH (FoE Denmark) - Denmark

North Coast Environment Council, NSW - Australia

North Columbia Environmental Society - USA

North East Forest Alliance, NSW - Australia

Partnership for Policy Integrity - USA

Protect the Forest - Sweden

Public Lands Media - USA

Rachel Carson Council - USA

Rainforest Action Network - USA

Rainforest Information Centre - Australia

Rainforest Relief - USA

Renourish - USA

Restore: The North Woods - USA

Rettet de Regenwald - Germany

RICCE - Liberia

RootsKeeper - USA

Salva la Selva - Spain

Santa Fe Forest Coalition - USA

Save Brook Rd. Forest in WEndell State Forest - USA

Sequoia ForestKeeper - USA

Sierra Club - USA

Sierra Club BC - Canada

Snow Alliance - China

Society for Responsible Design - Australia

Soil Mates Cooperative - Canada

South East Forest Alliance - Australia

South East Forest Rescue - Australia

South East Region Conservation Alliance - Australia

Southern Environmental Law Center - USA

South-West Forests Defence Foundation, WA - Australia

STAND.earth - USA

Stichting Luchtfonds - Netherlands

Sustainable Agriculture and Communities Alliance - Australia

Swan View Coalition, Montana - USA

Terra! - Italy

The Corner House - UK

The Development Institute - Ghana

TUK Indonesia - Indonesia

Voedselbos Hilkensberg

Western Australian Forest Alliance - Australia

Wild Nature Institute - USA

WildWest Institute - USA

Women’s Environment & Development Organization - USA – International

Womens Earth and Climate Action Network - USA & International

Woodland League - Ireland

Woods Hole Research Center - USA

Wuhu Ecology Centre - China

Yellowstone to Uintas Connection - USA

ZERO - Portugal

UPDATE (03-07-2019 11:00 uur):  5852 verzonden emails


Stuur een kant en klare actie mail aan de politieke partijen

De natuur- en omgevingsvergunningen voor de komst van de biomassacentrale zijn verleend.
De provincie en de gemeente zeggen dat er niks meer aan te doen is.
Dit klopt niet.


De vergunningen voor de biomassacentrale zijn gebaseerd op verkeerde en achterhaalde gegevens en moeten worden geactualiseerd.
De politieke partijen hebben de mogelijkheid om de omgevingsdienst opdracht te laten geven (via het college van B&W van Arnhem en/of het college van de Provincie Gelderland) de vergunningen te laten actualiseren.  Zodra het actualisatieverzoek ingediend is zal Veolia aan de actuele eisen moeten gaan voldoen zoals die bijvoorbeeld opgenomen zijn in de Wet natuurbescherming. Hiermee kunnen we dus daadwerkelijk een verschil maken.

We hebben hieronder een geautomatiseerde emailcampagne beschikbaar gesteld waarmee u heel eenvoudig, door middel van een kant-en-klare brief de politieke partijen kunt vragen om zich in te zetten voor het volk dat ze vertegenwoordigen. Ze hebben namelijk de plicht om ons als inwoners van Arnhem te beschermen. In het Algemeen Burgerlijk Wetboek staat dat de overheid de plicht heeft om voor een veilige en gezonde leefomgeving te zorgen van zijn burgers. 


Selecteer dus snel een actie brief voor een politieke partij, vul je naam en emailadres in en druk op verzenden. 
Je kunt meerdere politieke partijen een geautomatiseerde mail versturen. Dat wordt zelfs zeer op prijs gesteld.