Arnhemse BurgerRaad

De Arnhemse

BurgerRaad


Arnhemse BurgerRaad Partij

De Arnhemse BurgerRaad (ABR) is een initiatief van meerdere organisaties in Arnhem die zich inzetten voor een gezonde stad, de natuur, het klimaat en de toekomst van Arnhem en ontwikkelen samen het Arnhemse BurgerRaad Platform en App.


Leden van de verschillende politieke partijen mogen via de Arnhemse BurgerRaad App zelf stemmen op moties of een motie met hun verzoek indienen in de gemeenteraad en kunnen via de app en social media steun voor hun voorstel of mening vragen bij overige Arnhemmers die lid zijn van de bij de App aangesloten partijen.


Indien er een meerderheid van de leden voor stemt zullen de verkozen vertegenwoordigers van de partij proberen de moties en stemmen van de Arnhemse burgers 1 op 1 door te zetten in de gemeenteraad. De ingediende motie of stem dient echter wel te voldoen aan de kernwaarden en uitgangspunten van ons land. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de Nederlandse kernwaarden en het uitgangspunt is dat burgers rechten, maar ook plichten hebben.


Vrijheid:
Alle mensen in Nederland zijn vrij om te denken, zeggen en doen wat ze willen, maar alleen als ze daarmee de vrijheid en veiligheid van anderen niet in gevaar brengen of de gelijkwaardigheid van anderen ontkennen.


Gelijkwaardigheid:
Alle mensen in Nederland zijn gelijkwaardig. Dit betekent niet dat alle mensen gelijk zijn, want ieder mens is anders. Het betekent wel dat alle mensen op een gelijkwaardige manier behandeld moeten worden. De ene mens is niet meer waard dan de andere.


Solidariteit:

Alle mensen in Nederland moeten het zich aantrekken als anderen in onvrijheid leven of niet gelijkwaardig worden behandeld. Door elkaar te helpen ontstaat er een betere samenleving. Solidariteit betekent ook het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving.INFO

Arnhemse BurgerRaad App

Arnhem \\ BurgerRaad


Agenda Arnhemse Gemeenteraad

Agenda \\ Gemeenteraad Arnhem


Politieke Avond Arnhem

Kalender \\ Gemeenteraad Arnhem


Ontwikkeling ABR App

Website \\ EDSP


Nieuwsberichten