Arnhemse Klimaatcoalitie

Arnhemse Klimaatcoalitie


2020-11-18-klimaatcoalitie-arnhem-klimaatplan-inspraak-voorstel-klimaatadaptatieve-maatregelen


De Klimaatcoalitie is een nationale organisatie verenigt rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Arnhemse Klimaatcoalitie bestaat uit meer dan 25 lokale organisaties en groeit met de dag. De Klimaatcoalitie komt op voor jouw gezondheid, de natuur, het Klimaat en de toekomst.  Doe je met ons mee?


In de Urgenda Klimaatzaak stelt de allerhoogste rechter in Nederland heel duidelijk dat “er een reële dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van gezinsleven.”  Dat gaat dus over ons allemaal, jij en ik, u en wij, hebben een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


Het Klimaatplan van de Arnhemse Klimaatcoalitie richt zich op het beperken van CO2 uitstoot om klimaatopwarming te voorkomen. Het plan heeft ook als doel om Klimaatadaptieve en mitigerende oplossingen te implementeren in onze stad. De lokale Klimaatcoalitie waakt er tevens voor dat het actieplan rekening houdt met het behoud van natuur en biodiversiteit. Het verbranden van houtige biomassa maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van de plannen en de focus ligt op natuurlijke oplossingen.


Om de klimaatverandering te beperken is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen sterk vermindert. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Niet alleen het Rijk maar ook de Provincie, onze gemeente en wij als Arnhemmers hebben daarin een taak. We willen dan ook het goede voorbeeld geven en dat aan onze stadsgenoten, bedrijven en andere organisaties laten zien. Dat doen we onder andere door het oprichten van de Arnhemse Klimaatcoalitie, het promoten van het Actieplan van Urgenda en onze gemeente te ondersteunen met het uitvoeren van de preventieve, mitigerende en adaptieve maatregelen die we in ons Klimaatplan hebben opgenomen.


Deelnemende Organisaties


klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-bloei-in-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-behoud-bomen-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-grootouders-voor-het-klimaat
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-greenpeace
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-fnv-vakbond
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-de-goede-zaak
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-bomen-en-bos-in-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-stadskeuken-arnhem
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-arnhemse-klimaatcoalitie
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-extinction-rebellion
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-woonbond
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-arnhems-hart
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-ecovrede
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-stichting-arnhems-peil
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-fridays-for-future
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-milieu-defensie
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-oxfam
klimaatcoalitie-arnhem-deelnemers-fossiel-vrij


2020 LET OP: Nieuws over het kappen van bomen voor biomassa en ons gevecht tegen de biomassacentrales staat voortaan op: www.biomassmurder.org

2019

2018

2017

2016

2015